Gå til hovedindhold
Sundhed
Forebyggelse

Flere i bevægelse og trivsel

Center for Forebyggelse i praksis har afholdt to temadage om potentialer i at samtænke kommunens indsats i forhold til borgernes fysiske aktivitet og trivsel.

Indhold

  Temadagen tager afsæt i to aktuelle landsdækkende kampagner "Bevæg dig for livet", som DGI og DIF står bag, og "ABC for mental sundhed", som Statens Institut for Folkesundhed har taget initiativ til. De to kampagner har som mål at mobilisere Danmark til henholdsvis mere fysisk aktivitet og til at styrke egen og andres mentale sundhed.

  Hvordan kan de to dagsordener samtænkes? Hvordan skaber vi gode rammer for fysisk aktivitet og fællesskaber? Hvordan styrker vi det nuværende samarbejde mellem fritids- og sundhedsområdet, og sikrer den gode modtagelse i foreningslivet, så borgerne føler sig velkomne og får styrket både den fysiske og mentale sundhed?

  Formålet med temadagen var at give inspiration til og dele erfaringer om, hvordan kommuner konkret kan styrke samarbejdet om bevægelse og trivsel på tværs af fritids- og sundhedsområdet og i samarbejde med det lokale foreningsliv.

  På temadagen deltog ledere og konsulenter inden for kommunernes fritids- og sundhedsområde.

  Temadagen vekslede mellem faglige oplæg og fælles drøftelser ud fra forskellige perspektiver på samarbejdet på tværs:

  • "Bevæg dig for livet" i en kommunal kontekst. Hvad er status og de gode erfaringer?

  • "ABC for mental sundhed" i en kommunal kontekst. Hvad er status og de gode erfaringer?

  • Hvordan arbejder visionskommuner med målsætninger fra henholdsvis "Bevæg dig for livet" og "ABC for mental sundhed"?

  • Hvordan booster vi velkomst- og fællesskabskulturen i foreningslivet?

  • Hvordan kan samarbejdet på tværs mellem fritids- og sundhedsområdet og foreningsliv styrkes med afsæt i de to kampagner og tankerne bag?
  Sidst opdateret: 12. oktober 2023

  Materialer fra dagen

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Karen Karlsson Eriksen

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3859

  E-mail: kae@kl.dk

  Chefkonsulent

  Lisbeth Holm Olsen

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3834

  E-mail: llo@kl.dk