Gå til hovedindhold
Sundhed
Forebyggelse
Børn og unge

Børn som pårørende – Tidlig indsats til børn i risiko for mistrivsel

Hvordan kan kommunale indsatser støtte børn, der vokser op i familier med fysisk eller psykisk sygdom? Hvordan får vi øje på børnene, og hvilke indsatser skal der til?

Indhold

  Børn, der vokser op i familier med sygdom, eller i familier der på anden vis er udsat for særlige belastninger, oplever oftere mistrivsel og har øget risiko for at udvikle psykisk sygdom.

  Der er behov for en styrket indsats for at støtte børnene både i deres hverdag og i særlige indsatser.

  Spørger medarbejderne voksne borgere med sygdom, dødsfald i familien eller andre belastninger, om de har børn? Gives der besked til pædagoger og lærere, hvis det er tilfældet? Har medarbejderne viden og redskaber til at støtte børnene i nærmiljøet? Findes de rette indsatser, hvis børnene har brug for et særligt tilbud?

  Formålet med temadagen var at dele viden og erfaringer om, hvordan kommunen bedst kan styrke den tidlige indsats til børn, der er pårørende til syge familiemedlemmer og derfor oftere er udsat for særlige belastninger.

  På dagen deltog medarbejdere og ledere i sundhedspleje, dagtilbud og skole, PPR, beskæftigelses- og rusmiddelområdet samt socialpsykiatrien og andre, der arbejder med tidlig indsats til børn, der vokser op med en forælder med fysisk eller psykisk sygdom.

  Temadagen vekslede mellem faglige oplæg og drøftelser:

  • Fagligt oplæg om børn, der vokser op i familier med særlige belastninger. Hvordan påvirker psykisk sygdom hos forældrene, børnene og familielivet – og hvad kan vi gøre? v. professor og psykiater Anne Elgaard Thorup, Region Hovedstaden og KOMBU
  • Fælles drøftelse af den tidlige indsats målrettet børn i familier med særlige belastninger – Hvordan får vi øje på børnene? Har vi den rette viden?
  • Præsentation af KOMBU og samarbejde med kommunerne, v. projektleder og fagkonsulent Stine Gry Staal Steffensen, Psykiatrifonden
  • Erfaringer fra en projektkommune, der har styrket den tværgående indsats ift. børn som pårørende
   • Peder Bonde, Specialkonsulent, Børne- og familieområdet, Nyborg Kommune (i Vejle)
   • Lene Jelsbak Mortensen, Udviklings- og Specialkonsulent, Børne- og familieområdet. Frederikshavn Kommune (i KL-Huset)
  • Drøftelse i grupper af kommunens eksisterende indsatser og potentialer. Hvad skal være på plads for at støtte børn både i deres hverdag og i særlige indsatser?
  • Vejen videre i egen kommune
  Sidst opdateret: 12. oktober 2023

  Dokumenter

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Lene Dørfler

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3367

  E-mail: ldf@kl.dk