Gå til hovedindhold
Sundhed
Forebyggelse

Temadag om ældre og sorg – hvordan kan den forebyggende indsats styrkes?

Hvordan kan kommunale indsatser til tidlig opsporing og støtte bidrage til at forebygge komplicerede sorgreaktioner og styrke socialt samvær og netværk blandt ældre, der har mistet en livsledsager?

Indhold

  Hvert år mister 15.000 borgere over 65 år deres ægtefælle eller partner. For mange ældre er det at miste ofte en svær og belastende livsbegivenhed, og for nogle er tabet så voldsomt, at de udvikler en kompliceret sorg.

  På temadagen formidlede Det Nationale Sorgcenter viden om hhv. naturlig og kompliceret sorg og om metoder til tidlig opsporing og støtteindsatser. Desuden delte deltagerne erfaringer med eksisterende indsatser og udfordringer på området og drøfte, hvordan den nye viden kan styrke indsatsen i egen kommune.

  Formålet med temadagen var at dele viden og erfaringer om, hvordan kommunen bedst støtter og hjælper ældre gennem en naturlig sorgproces, så komplicerede sorgreaktioner forebygges.

  Målgruppen var ledere og medarbejdere i det kommunale ældreområde, der er i kontakt med borgere over 65 år -forebyggende hjemmebesøg, hjemmesygepleje, aktivitetscentre, udviklingskonsulenter på sundheds- og ældreområdet med flere.

  • Fagligt oplæg om den normale og komplicerede sorgproces og metoder til tidlig opsporing og støtteindsatser. Hvordan styrkes kompetencer til at identificere og støtte ældre i sorg? Christina Buur Steffensen, ældrepsykolog og Mette Vinter, psykolog fra Det Nationale Sorgcenter

  • Drøftelse af de deltagende kommuners erfaringer med indsatser målrettet ældre, der har mistet

  • En kommune fortæller om nuværende indsats og potentialer for det videre arbejde

  • Om lokale sorghandleplaner v. Det Nationale Sorgcenter

  • Hvordan kan pårørende og civilsamfund støtte ældre i sorgprocessen og styrke det sociale netværk? v. Anna Wilroth, Ældresagen

  • Workshop - Hvordan kan vi bruge det, vi har hørt, til at styrke indsatsen i egen kommune? v. Center for Forebyggelse i praksis

  • Det videre arbejde i egen kommune

  Sidst opdateret: 17. oktober 2023

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Lene Dørfler

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3367

  E-mail: ldf@kl.dk

  Chefkonsulent

  Lisbeth Holm Olsen

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3834

  E-mail: llo@kl.dk