Gå til hovedindhold
Sundhed
Forebyggelse

ABC for mental sundhed

Mange kommuner styrker i disse år indsatsen for at fremme mental sundhed og trivsel blandt børn, unge og voksne, og i 2016 blev partnerskabet ABC for mental sundhed etableret. Partnerskabet består af kommuner, foreninger, organisationer og forskningsinstitutioner, som er gået sammen om en fælles vision om at fremme mental sundhed i befolkningen.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Center for Forebyggelse i praksis understøtter kommunernes arbejde med at omsætte ABC for mental sundhed til praksis. Projektet er støttet af Nordeafonden (2016-2021); Novo Nordisk Fonden (2023-2024) og af staten via Finanslovsmidler (2024-2026), og EU kommissionen har anerkendt ABC for mental sundhed som case inden for mental sundhed på sin best practice portal.

  Visionen for ABC for mental sundhed er at fremme mental sundhed og trivsel i den danske befolkning. Mental sundhed er alt det, der gør livet værd at leve. Det er vigtigt, at vores krop fungerer, men det er mindst lige så vigtigt, at trives og har det godt.

  At have det godt, trives og fungere i hverdagen – kort sagt. At være mental sund er mindst lige så vigtigt som at være fysisk sund. Mental sundhed kan defineres som ”en tilstand af velbefindende, hvor den enkelte kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå positivt i fællesskaber med andre mennesker” (WHO og Sundhedsstyrelsen).

  Kommunerne tager afsæt i den forskningsbaserede forståelsesramme Act-Belong-Commit, som på dansk kaldes ABC for mental sundhed. A’et står for ’Act’: Gør noget aktivt,  B’et for ’Belong’: Gør noget sammen og C’et for ’Commit’: Gør noget meningsfuldt.

  Kommunerne spiller en væsentlig rolle for at skabe gode rammer for fællesskaber og borgernes mentale sundhed. Kommunerne har en bred kontaktflade til børn, unge, voksne og ældre, og samarbejder i forvejen med en række aktører som fx kultur- og idrætsforeninger, boligforeninger, by- og landsbyfællesskaber, frivillighedscentre, patientforeninger, praktiserende læger og andre aktører lokalt.

  Læs eksempler på hvordan kommuner arbejder med at udbrede viden om, hvad der fremmer mental sundhed og skaber gode rammer for børn, unge og voksnes mentale sundhed og fællesskaber i vores inspirationskatalog:

  ABC for mental sundhed (pdf)

  Kommuner, organisationer og foreninger i partnerskabet ABC for mental sundhed forpligter sig til at arbejde mentalt sundhedsfremmende med afsæt i ABC budskaberne og i to spor: 1) Gennem oplysning til befolkningen om, hvad man kan gøre for at fremme egen og andres mentale sundhed, og 2) ved at styrke rammerne for, at befolkningen kan gøre ’A’, ’B’ og ’C’. Kommunerne forpligter sig desuden til at udpege en koordinator for mental sundhedsfremme, en såkaldt ABC koordinator, og til at udvikle handleplaner for mental sundhedsfremme.

  Hensigtserklaering.pdf (ku.dk)

  Center for Forebyggelse i praksis understøtter kommunernes arbejde med mental sundhedsfremme. Centeret har i projektperioden 2016-2021 uddannet nøglepersoner og ambassadører, og givet kommuner rådgivning og sparring til at udvikle lokale handleplaner og til at omsætte ABC for mental sundhed til praksis.

  Center for Forebyggelse i praksis understøtter kommunernes arbejde med mental sundhedsfremme ved at yde rådgivning, holde oplæg, afholde workshops, seminarer og kurser og ved at facilitere netværksdannelse mellem kommuner. Den viden og de erfaringer, centeret får gennem afholdelse af de forskellige aktiviteter, formidles videre til alle kommuner i landet i form af tværkommunale temadage.

  Konkret omfatter implementeringsstøtten bl.a. opstartsmøder med alle nye kommuner, der er trådt ind i partnerskabet og rådgivning til alle partnerkommuner i forhold til at sprede viden om mental sundhedsfremme og omsætte ABC for mental sundhed til lokal praksis. Centeret uddanner desuden nøglepersoner i kommuner, såkaldte ABC koordinatorer, som efterfølgende selv danner lokale netværk. Som led i dette arbejde har centeret udviklet undervisningsmateriale med afsæt i centerets implementeringscirkel. 

   

  Interesserede kommuner er velkomne til at kontakte Center for Forebyggelse i praksis for mere information på forebyggelseipraksis@kl.dk

  Læs mere om ABC for mental sundhed – Københavns Universitet (ku.dk)

  Sidst opdateret: 23. april 2024

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Lisbeth Holm Olsen

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3834

  E-mail: llo@kl.dk