Gå til hovedindhold

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

Hvordan kan vi styrke rekruttering til og gennemførelse af forebyggelsestilbud for sårbare borgere med kronisk sygdom?

Sundhed
Forebyggelse

Center for Forebyggelse i praksis har afholdt temadage med fokus på erfaringsudveksling og vidensdeling af rekruttering til og gennemførelse af forebyggelsestilbud for nævnte målgruppe.

Samarbejde med civilsamfund - forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

Sundhed
Forebyggelse

Center for Forebyggelse i praksis har afholdt to temadage plus én ekstra om, hvordan kommunen kan styrke samarbejde med civilsamfundet for at støtte borgere med kronisk sygdom i at fastholde sunde vaner efter afslutning af kommunens forebyggelsestilbud.

Temadag om Sundhedskompetence og behandlingsbyrde

Sundhed
Forebyggelse

Region Nordjylland, Center for Forebyggelse i praksis, KL og Sundhedsstyrelsen inviterede i 2022 til en fælles temadag, der satte fokus på, hvordan vi kan arbejde for at fremme lighed i mødet med sundhedsvæsenet for mennesker med kronisk sygdom.

Hvordan kan vi møde den sårbare borger i den afklarende samtale?

Sundhed
Forebyggelse

På temadagene satte vi fokus på, hvordan den afklarende samtale kan styrkes, så borgeren uanset baggrund oplever sig mødt og forstået og indgår i et forløb, der tager afsæt i borgeres ressourcer, behov, motivation og hverdagsliv.

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom - hvordan kan vi differentiere indsatserne?

Sundhed
Forebyggelse

På temadagen fik deltagerne indblik i de nye i kvalitetsstandarder fra Sundhedsstyrelsen og fik viden og inspiration til, hvordan indsatserne kan differentieres med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og behov

Mand til træning