Gå til hovedindhold
Sundhed
Forebyggelse

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom - hvordan kan vi differentiere indsatserne?

På temadagen fik deltagerne indblik i de nye i kvalitetsstandarder fra Sundhedsstyrelsen og fik viden og inspiration til, hvordan indsatserne kan differentieres med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og behov

Mand til træning

Indhold

  Mennesker med kronisk sygdom har forskellige livsvilkår og muligheder. Samtidig er der betydelig social ulighed knyttet til kronisk sygdom. Der er derfor fokus på, at alle ikke pr. automatik skal have samme tilbud. 

  Mange kommuner arbejder i stigende grad med at differentiere indsatserne i forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Det betyder, at borgere, der selv kan håndtere deres sygdom, fx med hjælp fra pårørende eller rette teknologisk understøttelse, får en mindre indsats fra kommunen, mens borgere med færre ressourcer til gengæld kan få mere støtte til at mestre livet med kronisk sygdom. 

  Formålet med temadagene var, at deltagerne fik indblik i de nye i kvalitetsstandarderne fra Sundhedsstyrelsen og fik viden og inspiration til, hvordan indsatserne til borgerne kan differentieres med fokus på social ulighed i sundhed og kvalitet i opgaveløsningen.

  Temadagene var målrettet ledere, koordinatorer og planlæggere af kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.

  Temadagen vekslede mellem faglige oplæg, erfaringsudveksling og fælles drøftelser:

  • Præsentation af Sundhedsstyrelsens kvalitetstandarder til forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom V/ Sundhedsstyrelsen
  • Erfaringsudveksling mellem deltagende kommuner om hvordan I arbejder med differentiering – herefter præsentation i plenum
  • Præsentation af et kommunalt eksempel på hvordan indsatserne kan differentieres
  • Workshop: Hvordan kan vi styrke indsatsen i egen kommune?
  Sidst opdateret: 2. april 2024

  Dokumenter

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Lene Dørfler

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3367

  E-mail: ldf@kl.dk

  Chefkonsulent

  Lisbeth Holm Olsen

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3834

  E-mail: llo@kl.dk