Gå til hovedindhold
Sundhed
Forebyggelse

Samarbejde med civilsamfund - forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

Center for Forebyggelse i praksis har afholdt to temadage plus én ekstra om, hvordan kommunen kan styrke samarbejde med civilsamfundet for at støtte borgere med kronisk sygdom i at fastholde sunde vaner efter afslutning af kommunens forebyggelsestilbud.

Indhold

  Mange borgere med kronisk sygdom har svært ved at fastholde sunde vaner efter endt forløb i kommunens sundhedscenter. For at støtte borgerne til en aktiv livsstil i fællesskab med andre, samarbejder en række kommuner derfor med foreninger og andre, der har aktiviteter, som matcher borgerens behov og interesser. Hvordan der samarbejdes og med hvem – idrætsforeninger, patientforeninger, Ældresagen og andre - er forskelligt alt efter, hvilke aktører der er tilstede i den enkelte kommune, og hvordan forebyggelsestilbuddet er organiseret.

  Temadagen have som formål at skabe rum for, at disse erfaringer kan deles på tværs af kommuner.

  Formålet med temadagen var at drøfte, hvordan samarbejdet med civilsamfundet styrkes for at borgere med kronisk sygdom fastholder sunde vaner efter deltagelse i et kommunalt forebyggelsestilbud.

  På temadagen deltog ledere og planlæggere af forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom samt frivillighedskoordinatorer, idræts- og motionskonsulenter m.fl. i kommunen.

  På temadagen drøftede de deltagende kommuner:

  • Hvilke erfaringer har kommunerne med at samarbejde med civilsamfundet? Hvem samarbejdes med? Og om hvad?
  • Hvad skal der til for at styrke samarbejdet mellem kommunen og civilsamfund? Hvilke incitamenter har kommunen og civilsamfundet for at samarbejde, og hvor kan der være udfordringer eller manglende forståelse for hinandens vilkår?
  • Hvordan støtter kommunen og civilsamfundet bedst borgeren med at få overblik over mulighederne og kontakt til det relevante tilbud eller fællesskab?
  • Hvilke potentialer og udfordringer er der ved at anvende naturen i forbindelse med forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom?
  Sidst opdateret: 12. oktober 2023

  Dokumenter

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Lene Dørfler

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3367

  E-mail: ldf@kl.dk

  Specialkonsulent

  Karen Karlsson Eriksen

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3859

  E-mail: kae@kl.dk