Gå til hovedindhold
Sundhed
Forebyggelse

Hvordan kan vi møde den sårbare borger i den afklarende samtale?

På temadagene satte vi fokus på, hvordan den afklarende samtale kan styrkes, så borgeren uanset baggrund oplever sig mødt og forstået og indgår i et forløb, der tager afsæt i borgeres ressourcer, behov, motivation og hverdagsliv.

Indhold

  Vi ved, at sårbare borgere er i større risiko for ikke at blive henvist til i de kommunale forebyggelsestilbud, og hvis de deltager, er der større risiko for at de ikke gennemfører. På temadagen arbejdede vi blandt andet med hvordan sundhedskompetence, relationsopbygning, forventningsafstemning og motivation kan afdækkes i den afklarende samtale. Der blev givet eksempler på, hvordan forskellige koncepter og materialer kan bringes i spil i den afklarende samtale.

  Temadagen var bygget op om faglige oplæg, øvelser og erfaringsudveksling mellem kommuner mhp. at styrke kvaliteten og udvikle egen praksis i arbejdet med den afklarende samtale.

  • Oplæg om, hvordan Randers Kommunes sundhedscenter anvender samtaleredskabet CHAT til at afdække sårbare borgeres sundhedskompetence og om, hvordan arbejdet med sundhedskompetence har gjort sårbare borgeres møde med kommunens forebyggelse og rehabilitering mere tilgængelig. v/ Sanne Møller Palner, Kvalitets- og udviklingsfysioterapeut, Randers Kommune
  • Oplæg fra Københavns Kommune om, hvordan de arbejder med kompetenceudvikling i relation til den afklarende samtale, herunder implementering af kommunens indsatskatalog og procedurebeskrivelser. v/ Kristina Johansen, Afdelingsleder, Center for Diabetes og Hjertesygdomme, Københavns Kommune
  • Løbende erfaringsudveksling og gruppedrøftelser mellem deltagerne om tilrettelæggelse og afvikling af den afklarende samtale
  Sidst opdateret: 12. oktober 2023

  Dokumenter

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Lene Dørfler

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3367

  E-mail: ldf@kl.dk

  Specialkonsulent

  Eva Michelle Burchard

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3860

  E-mail: ebu@kl.dk