Gå til hovedindhold
Sundhed
Forebyggelse

Hvordan kan vi styrke rekruttering til og gennemførelse af forebyggelsestilbud for sårbare borgere med kronisk sygdom?

Center for Forebyggelse i praksis har afholdt temadage med fokus på erfaringsudveksling og vidensdeling af rekruttering til og gennemførelse af forebyggelsestilbud for nævnte målgruppe.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Er det de borgere med størst behov der rekrutteres til de kommunale forebyggelsestilbud for borgere med kronisk sygdom? Eller rekrutterer vi snarere dem, der faktisk kan klare sig selv? Hvordan kan tilbuddene tilrettelægges, så vi sikrer, at de sårbare borgere gennemfører og profiterer af de planlagte forløb?

  Mange kommuner arbejder målrettet på at styrke ligheden i sundhed. Der kommer løbende ny viden og nye erfaringer om hvilke faktorer, der har betydning for både rekruttering og gennemførelse af forebyggelsestilbud blandt sårbare borgere med kronisk sygdom. På temadagen blev der drøftet erfaringer med rekruttering af sårbare borgere og der blev præsenteret den nyeste viden om, hvilke faktorer der kan have betydning for at borgerne gennemfører forløbet.

  Formålet med temadagen var at dele viden og erfaringer om rekruttering og understøttelse af borgernes gennemførelse af de kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.

  Temadagene var målrettet ledere, koordinatorer og planlæggere af kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.

  Temadagen vekslede mellem faglige oplæg, erfaringsudveksling og fælles drøftelser om:

  • Introduktion til udfordringerne med rekruttering og gennemførelse af forløb
  • Kommunale erfaringer med rekruttering af sårbare borgere til forebyggelsestilbud
  • Perspektiver på deltagelse og fastholdelse i forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser til personer med kronisk sygdom. Oplæg ved professor Thomas Maribo, DEFAKTUM.
  • Den rigtige borger i det rigtige tilbud – og det rigtige tilbud til den rigtige borger. Oplæg fra Line Autrup, Udviklingskonsulent og Lene Christensen, Chefkonsulent, Kvalitet og udvikling
   Center for Diabetes, Københavns Kommune
  • Gruppedrøftelse af, hvordan kommunerne kan understøtte fastholdelse i forebyggelsestilbud