Gå til hovedindhold

23. møde: Automatisering, dataudveksling og disruption

It-Arkitekturrådsmødet stod i teknologiens tegn, da erfaringer med selvbetjeningsløsninger og automatiserede processer blev delt. Yderligere blev morgendagens teknologiske forandringer drøftet som input til KL's nye strategiprojekt: 'Teknologispring og radikal innovation'.

21. sep. 2017
Ældre end 12 mdr.

Indhold

    Et bruttokatalog over processer, der er egnede til automatisering, og et screeningsværktøj, der kan hjælpe kommunerne med at lave procesbeskrivelser, er nu udarbejdet, og kommunerne har således adgang til en oversigt over beskrivelser af 140 automatiserede processer og deres potentielle udbytte. Den næste fase af projektet skal kortlægge processer og leverandører på markedet og forventes at give et bud på en række løsningsmodeller. Rådet drøftede muligheden for at etablere en platform, der muliggør delingen af automatiserede processer.

    Det er navnet på et nyt KL strategiprojekt, der skal favne de nye teknologier, som kommunerne med fordel kan anvende, og dermed skal forberede dem bedre på fremtidens teknologier. Men at undersøge disruption kan være svært, mener It-Arkitekturrådet. Det anbefalede derfor, at man i højere grad fokuserede på at udvikle det omstillingsparate mindset, der er nødvendigt for at tage højde for konsekvenserne af store forandringer. Derudover var rådet enige om, at man skal være varsom, når man fokuserer på enkelte teknologier. Anbefalingen lyder på, at udgangspunktet bør være de processer, som teknologierne kan understøtte, og at projektet bør tage afsæt i konkrete problemstillinger – i stedet for den anden vej rundt.

    Det skal gøres lettere og billigere for markedet at udvikle effektive selvbetjeningsløsninger til borgere og virksomheder og i den forbindelse har programmet 'Sammenhængende Digital Borgerbetjening' listet en række komponenter, som med fordel kan anvendes til formålet. Arkitekturrådet drøftede, hvilke kriterier, der skal anvendes til at vælge, hvilke nye komponenter, der er brug for. Rådet drøftede desuden muligheden for at udarbejde en vejledende designguide med UX guidelines, der kan vejlede kommunerne, når de selv udvikler selvbetjeningsløsninger.

    Der er et stigende behov for dataudveksling mellem Sundhedsvæsenet og kommunerne med afsæt i Sundhedsvæsenets Organisations Register (SOR), idet registeret nu også anvendes på socialområdet, arbejdsmarkedsområdet og børneområdet. I den forbindelse vil KL undersøge muligheden for en bedre kobling mellem SOR og den kommunale organisation ift. de forskellige opgavetyper. It-Arkitekturrådet udtrykte en stor opbakning til projektet som helhed og til at undersøge muligheden for kobling via KLs emnesystematik og Støttesystemerne i KOMBIT.