Gå til hovedindhold
Nyhed
EU

KL's prioriterede EU-sager for 2023 er på plads

KL har på baggrund af Europa-Kommissionens arbejdsprogram for 2023 identificeret de EU-sager, der vil blive prioriteret i 2023.

31. mar. 2023
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  KL prioriterer i sin EU-interessevaretagelse årligt en række EU-sager, som vurderes til at være vigtige for kommunerne. Disse sager vælges ud fra Europa-Kommissionens årlige arbejdsprogram, der fungerer som en indikator på hvilken politik EU ønsker at fremme i det pågældende år. I 2023 bærer Europa-Kommissionens arbejdsprogram titlen ” En Union der står fast og forenet”.

  Europa-Kommissionens arbejdsprogram 2023 er stærkt præget af konsekvenserne af krigen i Ukraine, hvilket arbejdsprogrammets titel indikerer, men udover dette, er der også stort fokus på initiativer målrettet den europæiske grønne pagt, Europa i en digital tidsalder og EU’s budget, der skal evalueres på baggrund af nyere kriser. Det er disse områder, der danner grundlaget for KL’s prioritering af sager i 2023.

  I 2023 har KL’s bestyrelse godkendt fem A-sager. Det er sager, der vurderes til at have stor betydning for kommunernes opgaveløsning. KL’s interessevaretagelse vil i forbindelse med disse sager målrettes til både Rådet, Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og Det Europæiske Regionsudvalg. Der vil også arbejdes på at skabe alliancer med andre interessenter.

  KL’s prioriterede A-sager i 2023

  • Forordning for naturgenopretning, da dette område i høj grad varetages af kommunerne i Danmark.

  • Forordning for sundhedsdata, som betyder nye it-systemer/arbejdsgange eller tilpasning af de eksisterende. Det har konsekvens for de systemer, som kommunerne anvender ift. borgerne.

  • Forordning for Kunstig Intelligens, som betyder noget for kommunerne, som allerede i dag arbejder med brug af kunstig intelligens.

  • Evaluering af EU’s budget 2022-27, som er relevant for kommunerne pga. af struktur- og investeringsfondene, som har betydning for kommunernes muligheder for at skabe vækst og beskæftigelse.

  • Sag om Tech-giganternes efterlevelse af lovgivning. Sagen udspringer af den danske Chromebooksag fra Helsingør kommune og stammer således ikke fra Kommissionens arbejdsprogram. Andre europæiske lande har haft lignende udfordringer bl.a. i Tyskland, hvor det tyske datatilsyn fx har vurderet, at brugen af Microsoft 365 er ulovlig.

   De store Tech-giganters systemer er en integreret del af kommunernes hverdag, og der er behov for en aktiv indsats fra EU’s side så det sikres, at Tech-giganterne overholder lovgivningen, således at kommunerne kan fortsætte med at anvende Tech-giganternes produkter uden at være på kant med EU-lovgivning.

  Nogle af disse sager er videreført fra 2022, hvorimod andre er nye sager.

  KL’s bestyrelse har derudover godkendt KL’s B- og C-sager for 2021.

  Se oversigten over KL’s prioriterede sager for 2023

  På siden over KL’s prioriterede EU-sager, vil hver enkelt A-sag også blive præsenteret i en mere detaljeret forstand.