Gå til hovedindhold
EU

EU's sociale søjle

Med lanceringen af den europæiske søjle for sociale rettigheder har EU lagt det politiske fundament for udviklingen af borgernes sociale rettigheder i EU.

Indhold

  Den europæiske søjle for sociale rettigheder

  Søjlen for sociale rettigheder består af 20 principper, som er pejlemærker for udviklingen af et socialt Europa. Formålet er at skabe sammenhæng mellem den sociale og økonomiske dimension af EU’s indre marked.

  EU-Kommissionen har fremsat en handleplan for den sociale søjle, hvor der fremsættes konkrete initiativer, der skal indfri de 20 princippers målsætninger.

  Læs om 20 principper og handlingsplanen på EU-Kommissionens hjemmeside

  EU’s søjle for sociale rettigheder rammer direkte ned i de kommunale velfærdsopgaver og kommunernes rolle som arbejdsgiver. Derfor er initiativerne i den sociale søjle også højt prioriteret i KL’s arbejde med interessevaretagelse.

  EU-Kommissionen præsenterede i oktober 2020 et forslag til et direktiv om mindsteløn i EU. Direktivet har til formål at sætte en lovramme, som skal sikre unionens borgere passende mindsteløn.

  Direktivforslaget tager højde for, at visse medlemslande, herunder Danmark, fastsætter lønnen gennem kollektive overenskomster – og ikke via lovgivning. Alligevel har KL en række betænkeligheder ved direktivforslaget. For det første er løndannelse hjørnestenen i den danske arbejdsmarkedsmodel, og set fra et dansk perspektiv er det derfor bekymrende, at EU-lovgivningen går så tæt på det, som i Danmark anses for at være et anliggende for parterne og parternes autonomi. For det andet får EU-domstolen gennem direktivet det sidste ord i spørgsmål om direktivets rækkevidde.

  Derfor følger KL EU’s arbejde med direktivet tæt.

  Læs om EU-Kommissionens direktiv om mindsteløn

  EU-Kommissionen lancerede i foråret 2021 et forslag til et direktiv om gennemsigtige lønforhold, der skal være med til at sikre ligeløn mellem mænd og kvinder.

  Konkret foreslår Kommissionen krav til gennemsigtighed i lønnen, kønsneutrale lønfastsættelsesmekanismer, forpligtelse til arbejdsgiveren om at kunne redegøre for eventuelle lønforskelle samt en række håndhævelsesmekanismer, hvis arbejdsgiveren ikke objektivt kan redegøre for en lønforskel mellem kønnene på 5% eller mere. Kommissionen lægger vægt på, at der ikke kun er tale om ligeløn mellem kønnene for samme arbejde, men også lige løn i forhold til arbejde af samme værdi.

  Forslag til direktivet rejser derfor en række spørgsmål. Det er fx uklart hvorvidt de kommunale overenskomster i direktivets forstand kan blive betragtet som en kønsneutral lønfastsættelsesmekanisme og hvordan princippet om ligeløn for arbejde af sammen værdi skal tolkes. Derfor har direktivforslaget betydning for kommunerne som arbejdsgivere.

  På den baggrund følger KL EU’s behandling af direktivet tæt.

  Læs om EU-Kommissionens forslag om gennemsigtig løn

  Sidst opdateret: 28. august 2023