KL Kommunale opgaver

Sundhed og ældre

I FOKUS

Det nære sundhedsvæsen

En markant styrkelse af det nære sundhedsvæsen er en afgørende forudsætning for fremtidens velfærd og det næste naturlige skridt.

Arrangementer
- På KL's Sundheds- og Socialpolitiske område

Sæt allerede nu X i kalenderen!

2023

KL's sundhedskonference 2023 - d. 12. april på Odeon i Odense. 

KL's social- og sundhedspolitisk Forum 2023 - d. 11.-12. maj i Aalborg kongres og kultur center.

KL’s Ældrekonference 2023 - foreløbig dato d. 12. oktober

MIT KL