Gå til hovedindhold
Sundhed
Ældre
Børn og unge

Forebyggelse for fremtiden

KL kommer i udspillet 'Forebyggelse for fremtiden' med 6 pejlemærker som gør en forskel for borgernes sundhed.

Indhold

  Invitation til politisk drøftelse

  Sundhed er en forudsætning for, at borgerne kan leve det liv, de ønsker. Mange lever dog med fysisk og mental sygdom, der i væsentlig grad kunne have været forebygget.

  Alle borgere er på forskellige tidspunkter af deres liv i kontakt med kommunen – fx i sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, jobcentre og i ældreplejen. Og alle borgere færdes i byrummet, i naturen og lever deres liv i vores fælles samfund. Kommunerne har derfor nogle helt unikke muligheder for at bidrage til at fremme sundheden og forebygge sygdom hos borgerne.

  Med udspillet indbyder KL til en politisk drøftelse i kommunalbestyrelserne om, hvordan den enkelte kommune fremadrettet kan skabe endnu mere systematik og bedre kvalitet i forebyggelsesindsatsen på tværs af fagområder.

  6 pejlemærker for fremtidens forebyggelse

  KL foreslår i udspillet seks pejlemærker for forebyggelse for fremtiden:

  • Alle skal have mulighed for et sundt liv – fælles ansvar og kvalitet i indsatsen
  • Alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring
  • Alle unge skal have plads i fællesskabet og komme godt på vej i uddannelse og job
  • Flere skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal begynde at ryge
  • Flere skal drikke mindre, og ingen børn og unges liv må skades af alkohol
  • Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel