Gå til hovedindhold

Høringssvar - Sundhed og ældre

24 resultater

Høringssvar: Høring om valg og skift af praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren

12. jun. 2024
Høringssvar
Sundhed

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har sendt udkast til bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren i høring med frist den 4. juni 2024. Ændringsforslaget drejer sig om en præcisering af samlevende, hvor KL vil anbefale ministeriet at foretage og forholde sig til en række behov for præciseringer.

Høringssvar: Bekendtgørelser på Lægemiddelstyrelsens område

07. jun. 2024
Høringssvar
Sundhed

KL takker for lejligheden til at afgive høringssvar.

Høringssvar: Bekendtgørelse om forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker

24. maj 2024
Høringssvar
Sundhed

KL takker for lejligheden til at afgive høringssvar.

Høringssvar: Målepunkter for Ældretilsynet 2024

12. jan. 2024
Høringssvar
Ældre
Sundhed

KL har den 6. november 2023 afgivet høringssvar til Styrelsen for Patientsikkerheds målepunkter for ældretilsynet 2024. De nye målepunkter vil blive anvendt fra februar 2024

Høringssvar: KL's høringssvar til STPS' målepunkter for tilsyn på Plejeområdet 2024

12. jan. 2024
Høringssvar
Ældre
Sundhed

KL har den 8. november 2023 afgivet høringssvar til Styrelsen for Patientsikkerheds målepunkter for det sundhedsfaglige tilsyn på plejeområdet 2024. De nye målepunkter vil blive anvendt fra februar 2024

Høringssvar: Målepunkter for demens og antipsykotika

21. aug. 2023
Sundhed
Høringssvar
Ældre

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende Styrelsen for Patientsikkerheds ”Målepunkter for demens og antipsykotika”.