Gå til hovedindhold
Analyser
Analyser: Social, sundhed og ældre
Sundhed

Udvikling i antal brugere af dosispakket medicin

Der er aktuelt ca. 46.200 brugere af dosispakket medicin. Antallet er steget med over 40 pct. på 2 år. I dag er 4,5 pct. af alle 75+ årige på dosispakket medicin. I 2012 var andelen dog omtrent dobbelt så høj. Der er meget stor kommunal variation. Andelen af brugere er 12 gange større i de 10 pct. af kommuner med højest andel end i de 10 pct. kommuner med lavest andel brugere. Hvis alle kommuner havde en udbredelse på det niveau, ville der være ca. 51.000 brugere mere.

19. feb. 2024
 • Læs op

Indhold

  Hovedkonklusioner

  • I december 2023 var der 46.200 brugere af dosispakket medicin. Omkring halvdelen er
   over 75 år.
  • Antallet af brugere var faldende frem til januar 2022, hvorefter der skete en kraftig stigning.
   På 2 år er antallet af brugere steget med 42 pct. Stigningen var størst i februar-april 2022
   og siden maj 2023. Blandt 75+ årige i december 2023 er det på landsplan 4,5 pct., der er
   brugere af dosispakket medicin. I slutningen af 2021 var det 3 pct.
  • Der er meget stor kommunal variation i andelen af borgere på 75+ år, der er på dosispakket medicin: fra under 1 pct. i den kommune med færrest brugere til 18 pct. i den kommune med flest. Der er en faktor 8 til forskel på gennemsnittet i hhv. den højeste og den
   laveste femtedel af kommunerne. Og hvis man zoomer ind på de 10 pct. med højest/lavest
   andel, er forskellen en faktor 12.
  • Der er ikke tydelige geografiske mønstre i hvilke kommuner, der har hhv. høj og lav andel
   brugere af dosispakket medicin. Der er dog en tendens til, at andelen er højere i Jylland
   end på Fyn og Sjælland. Der er heller ingen klar sammenhæng mellem hvilket niveau af
   brugere kommunen havde i 2021, og hvor stor stigningen siden har været.
  • Der kan være mange årsager til de kommunale forskelle i andelen af brugere af dosispakket medicin. Variationens størrelse antyder dog, at der fortsat er et vist potentiale for øget
   udbredelse. En anden indikation på potentialet er, at der på landsplan er omkring tre
   gange så mange borgere, der modtager hjælp til medicindispensering af kommunen, som
   der er på maskinelt dosispakket medicin.
  • Potentialeberegninger er forbundet med stor usikkerhed. Men hvis alle kommuner som minimum havde samme andel brugere af dosispakket medicin som gennemsnittet af kommuner i dag, ville der være ca. 10.000 brugere mere (knap 25 pct. mere end nuværende niveau). Hvis alle kommuner kunne hæves til gennemsnittet af de 10 pct. med højest andel,
   ville der være 51.000 brugere mere (ca. 115 pct. mere end nuværende niveau). Lidt over
   halvdelen af potentialet vedrører borger på 75 år eller derover.
  • For hver ca. 70-75 borgere med hjælp fra kommunen til medicindispensering, der kommer
   på dosispakket medicin, kan kommunen spare et årsværk. Vær dog opmærksom på, at det
   ikke er alle borgere i målgruppen for dosispakket medicin, som modtager hjælp fra kommunen. 

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Bodil Helbech Kleist

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3636

  E-mail: bohh@kl.dk