Gå til hovedindhold
Beskæftigelse

International Citizen Service

Som led i økonomiaftalen for 2022 overgår en række af de statslige opgaver i de seks International Citizen Service Centre (ICS) pr. 1. januar 2022 til kommunerne.

Indhold

  Kommunerne overtager opgaver vedr. indrejse og modtagelse af udenlandske borgere, som i dag varetages af Work in Denmark og Skattestyrelsen.

  Opgaver i relation til udstedelse af opholdsbeviser til udenlandske borgere løses uændret af Styrelsen for Integration og Rekruttering (SIRI).

  De fleste kommuner har en samarbejdsaftale med en af de seks ICS-kommuner (Aalborg, Aarhus, Esbjerg, København, Sønderborg og Odense) om at varetage opgaver relateret til indrejse og modtagelse af udenlandske borgere. KL opfordrer til, at kommunerne også indgår aftale med ICS-kommunerne om varetagelse af de nye opgaver.

  Punkterne nedenfor giver et overblik over de opgaver, som kommunerne overtager fra 1. januar 2022:

  • Skattekort og skattepersonnumre. Kommunerne overtager Skattestyrelsens opgave med vejledning af udenlandske borgere i online ansøgning om skattekort og cpr.nr. og tager imod og videresender manuel ansøgning til Skattestyrelsen. Skattestyrelsen udsteder fortsat skattekort og cpr.nr og bistår fremadrettet med vejledning af ICS’s medarbejdere. Skattestyrelsen vejleder også udenlandske borgere.
  • Vejledning om rettigheder og pligter på det danske arbejdsmarked. Opgaven overtages fra Work in Denmark og omfatter information og vejledning om danske arbejdsmarkedsforhold.
  • Modtagelse og registrering af EU/EØS-borgere, der har arbejdsløshedsydelse med fra hjemlandet. Opgaven overtages fra Work in Denmark og omfatter bl.a.
   • Registrering af EU/EØS-jobsøger med ydelser fra hjemlandet ved fremmøde
   • Vejledning om og tilsyn med oprettelse af CV på Jobnet
   • Dialog med myndigheder i jobsøgers hjemland (via SED og PD blanketter)
   • Administration af relevante EU blanketter
  • Visitation samt telefon og mailbetjening generelle spørgsmål og vejledning om indrejse til Danmark for udenlandske borgere.
  • Lifeindenmark.dk. Opdatering af relevant kontaktinformation mv.
  • Services til udenlandske jobsøgere. Fx udbud af engelsksprogede jobsøgningskurser (ikke et krav).

  Yderligere information og kontaktoplysninger til de seksICS-centre findes her:

  https://lifeindenmark.borger.dk/settle-in-denmark/ics-international-citizen-service

  Nedenfor følger vejledningsmateriale og kontaktinformation fra hhv. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Work in Denmark og Skattestyrelsen i relation til opgaverne.

  Kontaktinformation og vejledningsmateriale fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Work in Denmark vedr. modtagelse og registrering af EU/EØS-borgere, der har arbejdsløshedsydelse med fra hjemlandet (Se PDF'er nedenfor)

   Kontaktinformation

  Vejledningsmateriale

  • Vejledning om registrering af og opfølgning på EU-EØS-jobsøgere med PD U2
  • Udstedelse af administrative personnumre til brug for oprettelse af udenlandske jobsøgere på Jobnet
  • Eksempel på fremmødekvittering
  • Brev til 3 landsstatsborgere med PD U2

  Kontaktinformation og vejledningsmateriale fra Skattestyrelsen vedr. skattekort og skatteforhold for udenlandske borgere i Danmark (Se PDF'er nedenfor)

  Kontaktinformation

  • Skattestyrelsens borgervejledning telefonnummer 72 22 27 80.

  Vejledningsmateriale

  Links til blanketter, der skal anvendes, når der skal søges om skattepersonnummer og skattekort (på dansk og fem andre sprog).

  Skat.dk: 04.063 - Udenlandsk arbejdskraft - Skattekort og et dansk skattepersonnummer (CPR-nummer) til lønmodtagere

  Skat.dk: 04.063 DE/DK - Ausländische Arbeitskraft - Steuerkarte und dänische Steuer-Personennummer (CPR-nummer) für Empfänger von Arbeitsentgelt

  Skat.dk: 04.063 EN/DK - Foreign labour force - application for tax card and Danish personal tax number (CPR number) for employees

  Skat.dk: 04.063 LT/DK - Uzsienio darbo jega: darbuotojo mokesciu kortele ir Danijos asmeninis mokesciu numeris (CPR numeris) - 04.063 LT/Oplysninger til brug for et skattekort og et dansk skattepersonnummer (CPR-nummer) Lønmodtagere

  Skat.dk: 04.063 PL/DK - Zagraniczna sila robocza - karta podatkowa i dunski numer identyfikacji podatkowej (numer CPR) dla, 04.063PL/Oplysninger til brug for et skattekort og et dansk skattepersonnummer - Lønmodtagere

  Skat.dk: 04.063 RO/DK - Forte de munca straine - cerere pentru certificat de impunere fiscala si de cod numeric personal danez pentru/ Oplysninger til brug for et skattekort og et dansk skattepersonnummer til lønmodtagere