Gå til hovedindhold

Social, sundhed og ældre

Kronisk syge og deres pårørende

06. okt. 2023
Analyser
Social, sundhed og ældre
Sundhed

Analysen sammenligner omfanget af hospitalskontakter blandt personer med kroniske sygdomme, som har pårørende, med personer med kronisk sygdom, som ikke har pårørende.

Kronisk sygdom i befolkningen

14. sep. 2023
Analyser
Social, sundhed og ældre

Omkring 1 mio. danskere har mindst én af syv udvalgte kroniske sygdomme. De mest udbredte er astma, type 2-diabetes, knogleskørhed og KOL. Forekomsten er højest blandt de ældste over 80 år, hvor halvdelen har kronisk sygdom, men antalsmæssigt er der flest med kronisk sygdom under 67 år. Der er sket en stor stigning i forekomsten af kronisk sygdom siden 2005 – især blandt de ældste og især i forekomsten af multisygdom.

Aldersfordelte sundheds- og plejeudgifter på tværs af sektorer

01. jul. 2023
Analyser
Social, sundhed og ældre
Demografi og befolkning

Det stigende antal ældre forventes at sætte både de regionale og de kommunale sundhedsudgifter under yderligere pres. Formålet med dette analysenotat er at afgrænse de samlede sundheds- og plejeudgifter til ældre på tværs af sektorer, samt at fremskrive udviklingen i udgifterne frem mod 2035.

Effekten af faste læger på plejehjem

27. mar. 2023
Analyser
Social, sundhed og ældre
Sundhed

Formålet med dette analysenotat er at undersøge, hvilken effekt faste læger tilknyttet plejehjem har på beboernes kontakter med sundhedsvæsenet. Den gradvise implementering af ordningen på tværs af landets kommuner udnyttes til at opdele plejehjemsbeboere i grupper for derigennem at skelne effekten af selve ordningen fra generelle tendenser i brugen af sundhedsvæsenet i perioden.

Hvad ville det betyde for borgerne, hvis...?

16. mar. 2023
Analyser
Social, sundhed og ældre
Sundhed

Hvad ville det betyde for den enkelte ældre borger i fremtiden, hvis den samlede kapacitet af hjemmehjælp ikke stiger i takt med den demografiske udvikling? Og hvor store skulle stigningerne i kapaciteten være for, at det nuværende serviceniveau fastholdes, alt andet lige?

Hospitalspatienter med kronisk sygdom

09. mar. 2023
Analyser
Social, sundhed og ældre
Sundhed

Formålet med analysen er at undersøge udviklingen i antallet af hospitalspatienter med udvalgte kroniske sygdomme.

Behandlingsindsatsen blandt borgere med spiseforstyrrelse

15. sep. 2022
Analyser
Social, sundhed og ældre
Social

Formålet med analysen er at undersøge udviklingen i behandlingsindsatsen blandt borgere med spiseforstyrrelser fra 2007-2022. Der er et særligt fokus på udviklingen blandt unge på 15-24 år.

Alkoholbehandling – kun hver tredje færdigbehandles

24. jan. 2022
Analyser
Social, sundhed og ældre
Sundhed

Formålet med dette analysenotat er at give et overblik over forløb for personer i alkoholbehandling, herunder hvor mange der færdigbehandles.