Gå til hovedindhold

Social, sundhed og ældre

Fremskrivning af personalebehovet til hjemmehjælp og plejebolig til ældre

21. mar. 2024
Analyser
Social, sundhed og ældre

Der vil være behov for 34.000 ekstra ansatte i kommunerne i 2035 for at kunne fastholde serviceniveauet i 2022 ift. hjemmehjælp og plejebolig. En tilbagevenden i 2035 til det højere serviceniveau i 2009 vil kræve 67.000 flere ansatte i forhold til situationen i 2022.

Psykiatriske diagnoser blandt udsatte børn og unge

20. mar. 2024
Analyser
Social, sundhed og ældre
Social

Omkring hver tredje udsatte 0-17-årige har i løbet af deres liv fået registreret en psykiatrisk diagnose i forbindelse med en hospitalskontakt. Blandt ikke-udsatte børn og unge gælder det færre end hver tyvende. Det er især ADHD og autismespektrumforstyrrelser, men også belastnings- og tilpasningsreaktioner, som udgør en væsentlig del blandt de udsatte børn og unge.

Udvikling i antal brugere af dosispakket medicin

19. feb. 2024
Analyser
Social, sundhed og ældre
Sundhed

Der er aktuelt ca. 46.200 brugere af dosispakket medicin. Antallet er steget med over 40 pct. på 2 år. I dag er 4,5 pct. af alle 75+ årige på dosispakket medicin. I 2012 var andelen dog omtrent dobbelt så høj. Der er meget stor kommunal variation. Andelen af brugere er 12 gange større i de 10 pct. af kommuner med højest andel end i de 10 pct. kommuner med lavest andel brugere. Hvis alle kommuner havde en udbredelse på det niveau, ville der være ca. 51.000 brugere mere.

Ældre får oftere besøg af hjemmesygeplejen efter udskrivning fra hospitalet end tidligere

23. jan. 2024
Analyser
Social, sundhed og ældre
Ældre

Analysen ser på udviklingen i brug af hjemmesygepleje blandt ældre i ugen efter udskrivning fra hospitalsindlæggelse.

Kortlægning af underretninger

20. dec. 2023
Analyser
Social, sundhed og ældre
Social

Kommunerne modtog i 2022 omkring 148.000 underretninger om i alt 82.000 børn og unge. Antallet af underretninger er steget i perioden 2019 til 2022. I 2020 ses et lille fald i antallet af underretninger, som sandsynligvis skyldes nedlukningen af landet grundet Covid-19.

Kronisk syge og deres pårørende

06. okt. 2023
Analyser
Social, sundhed og ældre
Sundhed

Analysen sammenligner omfanget af hospitalskontakter blandt personer med kroniske sygdomme, som har pårørende, med personer med kronisk sygdom, som ikke har pårørende.