Gå til hovedindhold

Høringssvar 2021: Social

Høringssvar: Retsplejeloven og straffeloven

28. sep. 2021
Social
Høringssvar

KL har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om ændring af straffeloven mv og i høring den 10. september 2021.

Høringssvar: Refusion for sund­hedslovsydelser

22. sep. 2021
Social
Sundhed
Høringssvar

KL har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven i høring den 1. september 2021. Forslaget handler om at indføre mellem­ kommunal refusion for kommunale sundhedsydeiser til borgere på speci­ aliserede sociale botilbud.

Høringssvar: Styrkelse af Socialtilsynet

16. aug. 2021
Social
Høringssvar

KL har modtaget udkast til lovforslag om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service (styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud) i høring.

Høringssvar: Forslag til ændring af straffelo­ven

12. aug. 2021
Social
Høringssvar

KL har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven i hø­ring den 15. juli 2021. Forslaget handler om at styrke beskyttelsen af per­soner med handicap mod hadefulde ytringer.

Høringssvar: Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

06. jul. 2021
Social
Børn og unge
Høringssvar

KL har modtaget udkast til lovforslag om ændring af serviceloven, retssik­kerhedsloven og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i høring.

Høringssvar: Høreapparatbehandling

06. jul. 2021
Social
Sundhed
Høringssvar

KL har modtaget udkast til bekendtgørelse om pilotprojekt om udveksling af oplysninger i forbindelse med høreapparatsbehandling i høremappen i høring den 26. juni 2021.