Gå til hovedindhold
Social
Høringssvar

Høringssvar: Forslag til ændring af straffelo­ven

KL har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven i hø­ring den 15. juli 2021. Forslaget handler om at styrke beskyttelsen af per­soner med handicap mod hadefulde ytringer.

12. aug. 2021
Ældre end 12 mdr.
  • Læs op

Indhold

    Det har ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden svarfristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar, og vil frem­ sende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet.

    KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget. KL har ingen bemærkninger til udkastet til lovforslag.