Gå til hovedindhold
Social
Høringssvar

Høringssvar: Forslag til ændring af straffelo­ven

KL har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven i hø­ring den 15. juli 2021. Forslaget handler om at styrke beskyttelsen af per­soner med handicap mod hadefulde ytringer.

12. aug. 2021
Ældre end 12 mdr.

Indhold

    Det har ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden svarfristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar, og vil frem­ sende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet.

    KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget. KL har ingen bemærkninger til udkastet til lovforslag.