Gå til hovedindhold

Høringssvar 2021: Beskæftigelse

Høringssvar: Lov om bedre ressourceforløb

03. nov. 2021
Beskæftigelse
Høringssvar

KL har den 15. oktober 2021 modtaget bekendtgørelse om ændring af rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv. og ny bekendtgørelse om ret til samtale med sundhedskoordinator og koordinerende sagsbehandler for personer i ressourceforløb i høring.

Høringssvar: Repatrieringsloven

28. okt. 2021
Beskæftigelse
Høringssvar

KL har modtaget udkast til opdateret vejledning om repatrieringsloven med frist for angivelse af bemærkninger den 29. oktober 2021.

Høringssvar: Lov om sygedagpenge

04. okt. 2021
Beskæftigelse
Høringssvar

KL har den 9. september 2021 modtaget høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedag- penge, m.fl. (Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen: En styrket og for- enklet ungeindsats og samtaler over video eller telefon).

Høringssvar: Beskæftigelsesområdet i Frikommuneforsøg II

28. sep. 2021
Beskæftigelse
Høringssvar

KL har den 3. september 2021 modtaget høring vedrørende lovforslag om ændring af lov om frikommunenetværk. (Forlængelse af udvalgte forsøgsmuligheder i Frikommuneforsøg II), som Indenrigs- og Boligministeriet er ansvarlig for.

Høringssvar: Beskæftigelses-indsatsen som følge af covid-19

25. jun. 2021
Beskæftigelse
Høringssvar

KL har den 23. juni 2021 modtaget udkast til bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid- 19 mv. gældende fra 11. juli 2021 samt ændringsbekendtgørelse.

Høringssvar: Bedre ressourceforløb

04. mar. 2021
Beskæftigelse
Høringssvar

KL har den 2. februar 2021 modtaget udkast til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om social pension (Bedre ressourceforløb m.v.) med høringsfrist torsdag den 4. marts 2021.

Høringssvar: Lov om ændring af repatrieringsloven

23. feb. 2021
Beskæftigelse
Høringssvar

KL har modtaget udkast til lov om ændring af repatrieringsloven (regulering af ydelsesstruktur og udbetalingstidspunktet af repatrieringsstøtte, indhentelse af oplysninger om ansøgeren fra Kriminalregisteret, nægtelse af hjælp til repatriering af hensyn til statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller den offentlige orden, m.v.) med frist for afgivelse af bemærkninger den 5. marts 2021.

Høringssvar: Beskæftigelsesindsats og aktiv socialpolitik

23. feb. 2021
Beskæftigelse
Social
Høringssvar

KL har d. 22. februar 2021 modtaget udkast til lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik i høring med frist d. 24. februar 2021. Høringen vedrører det lovforslag, der udmønter den del af pkt. 7 i aftalen om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19 fra 25. januar 2021, som omhandler omstilling for medarbejdere/ledige.