Gå til hovedindhold
Beskæftigelse
Høringssvar

Høringssvar: Beskæftigelses-indsatsen som følge af covid-19

KL har den 23. juni 2021 modtaget udkast til bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid- 19 mv. gældende fra 11. juli 2021 samt ændringsbekendtgørelse.

25. jun. 2021
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  KL konstaterer med undren, at muligheden for at afholde virtuelle samtaler udfases med så kort en frist. Det er helt unødigt firkantet. Man vælger at gøre det meget pludseligt i en ferieperiode og nærmest før alle medarbejdere er tilbage fysisk på arbejde. Det vil påvirke kommunernes mulighed for at holde den nødvendige kontakt med de ledige. Og det er meget besynderligt, at man laver en overgangsregel, som træder i kraft inden høringsfristen er udløbet og bekendtgørelsen er politisk behandlet.

  Det er fortsat KL’s synspunkt, at fleksibiliteten i forhold til samtaleformen bør gøres permanent, hvilket vi gentagne gange i tidligere høringssvar har peget på. Den delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen i forbindelse med Covid-19 har givet værdifulde erfaringer, som netop viser, at medarbejderne i jobcentrene og borgerne - uden detailstyring - sammen kan finde ud af, hvordan deres løbende kontakt bedst kan foregå. Det vælger man fuldstændig at se bort fra, og i stedet ruller man tilbage til den måde, det var på før Covid-19.

  Med første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, som blev indgået den 19. juni, er der et flertal i Folketinget, som ser positivt på brugen af virtuelle samtaler. Det er derfor helt uforståeligt, at man med bekendtgørelsen stopper muligheden for digitale samtaler den 1. august, så alle samtaler med de ledige fra den 1. august til den 31. december skal afholdes fysisk, hvorefter man åbner op for muligheden igen, jf. ovennævnt delaftale.

  Det er meget svært at se en seriøs begrundelse for, at man i fem måneder skal afholde fysiske samtaler, hvor der vil være risiko for, at der vil være mindre kontakt til de ledige, da jobcentrene på meget kort tid skal omstille sig til at afholde fysiske samtaler midt i en sommerferieperiode, og på et tidspunkt hvor mange af medarbejderne endnu ikke er fuldt tilbage fysisk på arbejde. Det skaber unødigt bureaukrati at omlægge samtaler fra virtuelle til fysiske, når jobcentrene igen efter fem måneder skal omlægge samtalerne endnu engang. Det skaber forvirring hos borgeren og giver hverken værdi eller er til gavn for borgeren.

  KL vil foreslå, at der laves en overgangsregel helt frem til årsskiftet, så det bliver muligt at fortsætte med de virtuelle samtaler, indtil de nye regler, jf. delaftalen, træder i kraft. På den måde vil det sikres, at den nødvendige kontakt til de ledige kan opretholdes.