Gå til hovedindhold
Beskæftigelse
Høringssvar

Høringssvar: Beskæftigelsesområdet i Frikommuneforsøg II

KL har den 3. september 2021 modtaget høring vedrørende lovforslag om ændring af lov om frikommunenetværk. (Forlængelse af udvalgte forsøgsmuligheder i Frikommuneforsøg II), som Indenrigs- og Boligministeriet er ansvarlig for.

28. sep. 2021
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  KL synes, at det er positivt, at der er vilje til at forlænge forsøg, som har vist gode resultater. KL stiller sig dog undrende overfor, at der ikke er flere af de frikommuneforsøg, der har været igangsat på beskæftigelsesområdet, som forlænges.

  Frikommuneforsøgenes formål har netop været at kunne bidrage til en bedre opgaveløsning til gavn for borgerne gennem effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring i kommunerne. De nordjyske kommuner har de sidste fire år haft mulighed for at arbejde med langt færre statslige regler, hvor medarbejdere har kunnet sætte det i værk, der gav mening for borgeren frem for blot at skulle levere en bestemt indsats, fordi loven foreskrev det.

  Det Nordjyske frikommuneforsøg har netop vist, at de friere rammer en- ten har skabt forbedringer i beskæftigelsesindsatsen eller ligger på samme niveau som før forsøgene. Derfor ser KL gerne, at flere forsøg i det Nordjyske frikommuneforsøg forlænges.

  Færre proceskrav i rehabiliteringsteams og med lægeattester

  I det Nordjyske frikommuneforsøg har det været muligt at fritage borgerne fra to regel fastsatte krav i forbindelse med forelæggelse af borgerens sag for rehabiliteringsteamet.

  • Mulighed for at undlade at forelægge visse sager for rehabiliteringsteamet ifm. med overgang til jobafklaringsforløb (JAF).

  • Mulighed for at undlade at indhente LÆ265 ifm. forelæggelse af borgerens sag for rehabiliteringsteamet

  Det vil være helt oplagt at forlænge muligheden for fritagelse fra de to krav, da både førtidspensions- og fleksjobreformen og sygedagpengereformen indgår i arbejdet med en kritisk gennemgang af reformerne. Det bliver i lovforslaget netop brugt som argument for at forlænge forsøget om fritagelse for revurderingen ved modtagelse af ledighedsydelse. Derfor stiller KL sig uforstående over for, at muligheden for at undlade at forelægge visse sager for rehabiliteringsteamet og muligheden for at und- lade at indhente LÆ265 ikke også forlænges.

  Iværksætteri for dimittender

  Der er en stor udfordring med en høj dimittendledighed, særligt i de store uddannelsesbyer. I den sammenhæng vil iværksætteri som indsats være et vigtigt redskab for at kunne lykkes med målgruppen. Der er behov for at have fokus på indsatser, der kan hjælpe dimittenderne videre i beskæftigelse, og der har forsøget vist, at for nogle dimittender er muligheden for at arbejde med en iværksætteridé vejen til beskæftigelse. Der er derfor gode argumenter for at forlænge forsøget.

  Færre proceskrav i samtale og borgermødet

  I forsøget har det været muligt at tilrettelægge et mere fleksibelt og individuelt tilpasset kontaktforløb form, indhold og kadence for samtalerne.

  De større frihedsgrader har generelt set øget tilfredsheden blandt borgerne og a-kasser. Endelig har forsøget og de større frihedsgrader i høj grad motiveret medarbejderne i jobcentrene, som i højere grad har anvendt deres faglighed til meningsfuld indsats i dialog med borgere.

  Samtidig har den delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen i forbindelse med Covid-19 givet værdifulde erfaringer. Også her har borgere, medarbejdere og virksomheder udtrykt generelt tilfredshed med indsatsen. Når der pågår diskussioner om fremtidens beskæftigelsesindsats og brug af en mere digital tilgang til borgeren, vil det være oplagt at fastholde muligheden for mere fleksibilitet i kontaktforløbet.