Gå til hovedindhold

Høringssvar - Beskæftigelse og Integration

19 resultater

Høringssvar: Skærpede betingelser for at opnå ret til kontanthjælp

03. apr. 2024
Høringssvar
Beskæftigelse

KL har den 29. januar 2024 modtaget lovforslag om skærpede betingelser for at opnå ret til kontanthjælp i høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 26. februar.

Høringssvar: Ret til lommepengejob til kriminalitetstruede unge

12. mar. 2024
Høringssvar
Beskæftigelse
Børn og unge

KL har den 23. februar 2024 modtaget høring over udkast til lovforslag om ret til lommepengejob til kriminalitetstruede unge med høringsfrist den 11. marts 2024. Lovforslaget udmønter initiativet om unges ret til lommepengejob i aftalen fra november 2023 om bandepakke IV – Trygge nabolag i hele Danmark.

Høringssvar: Lovforslag udmønter 2 delaftale af beskæftigelsesindsatsen

23. mar. 2023
Beskæftigelse
Høringssvar

KL har den 28. februar 2023 modtaget høring vedrørende udkast til forslag til lov, der udmønter Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Høringssvar: 2. delaftale, besparelser i jobcentrene

23. sep. 2022
Beskæftigelse
Høringssvar

KL har den 26. august 2022 modtaget høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, m.fl. (Mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon, forenkling af opfølgning i skærpet tilsyn m.v.)

Høringssvar: Et stærkere arbejdsmarked

21. mar. 2022
Beskæftigelse
Høringssvar

Mangel på arbejdskraft både i den offentlige og private sektor, er en af de største udfordringer, som Danmark står overfor i de kommende år. Derfor er KL tilfreds med, at lovforslaget øger den strukturelle beskæftigelse med omkring 12.000 personer. KL mener dog stadig, at der er behov for yderligere reformer, hvis kommunerne i fremtiden skal kunne sikre en god service til borgerne.

Høringssvar: Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft

04. jan. 2022
Beskæftigelse
Høringssvar

KL har den 14. december 2021 modtaget udkast til lovforslag om udmøntningen af Trepartsaftale med svarfrist den 5. januar 2022. KL bemærker, at på grund af den meget korte høringsfrist, har det ikke været muligt at drøfte lovforslaget med kommunerne, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.