Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse
Overenskomster
Arbejdsgiver

Samlet overenskomstforlig på plads

Det samlede mæglingsforslag til fornyelse af overenskomsterne er nu klar til at blive sendt til afstemning. Formand for KL’s Løn og Personaleudvalg kalder det en god aftale, som blandt andet også udmønter trepartsaftalen.

19. mar. 2024

Indhold

  Nu er alle overenskomstaftalerne på det kommunale område landet, og mæglingsforslaget sendes dermed samlet til afstemning af Forligsinstitutionen. Baggrundstæppet for overenskomstforhandlingerne i år har været trepartsaftalen og Lønstrukturkomiteen. Med trepartsaftalen blev de overordnede linjer for fordelingen af regeringens ekstraordinære lønløft aftalt, men nu er den konkrete udmøntning af midlerne også på plads sammen med aftalerne med de enkelte faglige organisationer.
   
  ”Efter nogle hårde, men gode og konstruktive forhandlinger har vi nu landet nogle gode aftaler med alle organisationerne. Vi er blevet enige om nogle store lønstigninger, som vi håber, vil blive taget godt imod ude på arbejdspladserne,” siger Michael Ziegler, formand for KL’s Løn og Personaleudvalg.
   
  Den vigtigste opgave for de mange medarbejdere, der er ansat i landets kommuner, er at sikre god velfærd til borgerne – gode dagtilbud, skoler, sundhedstilbud, sociale indsatser og omsorg til de ældre. 
  Skal vi lykkes med dét, kræver det, at vi kan tilbyde vores medarbejdere attraktive løn- og arbejdsvilkår, blandt andet gennem gode overenskomster. 
   
  ”Overenskomstaftalerne, der er landet i år, vil være med til at sikre, at vi i kommunerne kan levere bedre service til borgerne. Aftalerne indeholder mange nye, spændende tiltag, som vil være med til at udvikle arbejdspladserne lokalt,” siger Michael Ziegler.

  Høje lønstigninger og styrkelse af fagligheden

  KL’s forhandlere fremhæver desuden at de enkelte overenskomstaftaler indeholder mange nye tiltag, som skal være med til at forbedre den faglige stolthed og fastholdelsen på velfærdsområderne. Blandt andet vil lærerne fremover være omfattet af aftalen om den kommunale kompetencefond, hvilket vil være med til at styrke kvaliteten af undervisningen samtidig med, at det bliver mere attraktivt at være lærer i folkeskolen. Derudover er der aftalt en ny stillingskategori i aftalen med BUPL, pædagogfaglig specialist, som understøtter en karrierevej inden for faget for en gruppe pædagoger med nogle vigtige kompetencer.
   
  ”Udover trepartsmidlerne har vi også haft en langt større pulje end normalt til organisationsforhandlingerne i år. Det betyder, at vi med aftalerne, udover store lønstigninger, forhåbentlig også kan være med til at styrke den faglige stolthed på arbejdspladserne og styrke rekrutteringen i kommunerne,” siger Steffen Jensen, næstformand, KL’s Løn- og Personaleudvalg, og fortsætter:
   
  ”Derudover har vi med treparten også fået taget hul på en vigtig diskussion om seniorordningerne. Nogle steder er det lykkedes os at få vendt ordningen, så udgangspunktet er, at man får udbetalt sine seniordage, men kan bede om at afholde fridage i stedet. På de øvrige områder har vi igangsat et fælles arbejde, for at se på ændringer af ordningen frem mod næste forhandlinger. Det er vi meget glade for, er lykkedes.” 
   
  KL og organisationerne er ligeledes blevet enige om, at der på arbejdspladserne kan indgås aftaler med den enkelte medarbejder, som ønsker at arbejde mere end 37 timer i gennemsnit om ugen, om ansættelse på de vilkår. Forhåbningen er, at dette nye tiltag kan indgå som en del af arbejdet med KL’s fuldtidsdagsorden og den gode arbejdstilrettelæggelse.
   
  Forligsinstitutionen samler nu alle overenskomstaftalerne, både på det kommunale og regionale område, i ét forslag, der sendes samlet til afstemning blandt medlemmerne af FH's fagforbund. 
   

  Links

  Kontakt

  Pressekonsulent

  Alexandra Pedersen

  Kommunikation

  Telefon: +45 3370 3643

  E-mail: alpe@kl.dk