Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse

Fælles signal til regeringen fra KL’s delegeretmøde: Kommunernes økonomiske ramme skal styrkes

Økonomiforhandlingerne står for døren, og på KL’s delegeretmøde var opfordringen klar: Kommunerne har brug for at få styrket den økonomiske ramme. Og det er et fælles ansvar for alle kommunalpolitikere at være med til at synliggøre dét behov.

21. mar. 2024

Indhold

  ”KL’s bestyrelse vil fastholde og forstærke det politiske pres på regeringen op til og under økonomiforhandlingerne, så en eventuel økonomiaftale kommer til at sikre økonomiske rammer og muligheder til at udvikle den kommunale velfærd.”

  Sådan lyder det forslag, der torsdag eftermiddag blev vedtaget på KL’s delegeretmøde. 

  Her havde 8 kommuner indsendt medlemsforslag. Forslagene havde forskellig ordlyd, men et fælles budskab: 
   
  Kommunerne er i en svær situation og har brug for at få styrket den økonomiske ramme i de forestående økonomiforhandlinger med regeringen.
   
  ”Et stærkt og velfungerende medlemsdemokrati er en vigtig forudsætning for, at KL kan varetage sine opgaver. Vi har naturligvis lyttet til debatten og de indkomne forslag. Vi er i KL’s bestyrelse helt enige i, at det er afgørende, at kommunerne har de nødvendige muligheder for at levere kernevelfærd, og at vi kan foretage de nødvendige prioriteringer og investeringer med udgangspunkt i lokale forhold,” sagde KL’s formand Martin Damm.

  Vigtigt med fælles fodslag

  Og så lød der en opfordring til de kommunale deltagere i salen:

  ”Det er helt afgørende, at vi kommuner har fælles fodslag, når vi skal forhandle økonomi med regeringen. Vi vil opfordre jer alle til at bidrage til at tydeliggøre behovet for økonomisk og lokalpolitisk råderum i de kommende måneder op imod og under forhandlingerne,” sagde KL-formanden.

  Dialogen mellem KL og kommunalpolitikerne fortsætter i de kommende måneder, hvor borgmestre og kommunalpolitikere er inviteret til en række møder om økonomiforhandlingerne.

  Delegeretmødets beslutning

  ”Velfærdssamfundet står ved en skillevej. Kommunerne er udfordret på økonomien. KL’s bestyrelse har lyttet til debatten i kommunerne og de indkomne forslag. KL vil fastholde og forstærke det politiske pres på regeringen op til og under økonomiforhandlingerne, så en eventuel økonomiaftale kommer til at sikre økonomiske rammer og muligheder til at udvikle den kommunale velfærd.

  Udgiftspresset er markant på det specialiserede socialområde, og samtidig er der et behov for i kommunerne at prioritere fx ældreområdet, folkeskolen, sundhedsområdet, klimasikring, kollektiv trafik mv.

  KL og kommunerne vil sammen frem mod økonomiforhandlingerne tydeliggøre behovet for økonomisk og lokalpolitisk råderum.”