Gå til hovedindhold
Nyhed
Kultur og fritid

Positivt at ny museumsreform er i mål

KL kvitterer for, at den nye museumsreform med fokus på formidling og vidensudvikling, sikrer bedre rammer, så vi også har relevante museer i fremtiden.

16. maj 2024

Indhold

  Regeringen og aftalepartierne præsenterede torsdag den 16. maj en ny museumsreform, som tilfører flere midler til området og giver mere dynamik til strukturen. 
   
  ”Vi har i KL bakket op om en ny museumsreformen, og der er mange kulturministre, der har forsøgt at lande en uden held. Derfor vil jeg gerne ønske ministeren tillykke med den nye reform og kvittere for at det er lykkedes,” siger Johan Brødsgaard, formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg og fortsætter:
   
  ”Museerne er vigtige videns- og kulturinstitutioner, og det er væsentligt for os, at de har de rammer og vilkår, der skal til for, at vi også fremover har relevante museer, der kan fortælle os noget om os selv og om verden, om fortiden og fremtiden.”

  Positivt med flere midler til området

  Den nye reform tilfører de statsanerkendte museer 75 mio. kr. mere årligt udover den nuværende statslige ramme. Derudover er der afsat 5 mio. kr. fra det kulturelle aktstykke, så den statslige bevilling til de statsanerkendte museer alt i alt ender på 575,6 mio. kr. 
   
  ”Vi er glade for, at aftalepartierne har fundet flere midler til området. Det har der været behov for. Vi havde ønsket en indfasningsperiode på 4-8 år og aftalepartierne er nu blevet enige om en 4-årig indfasningsperiode, så det er vi godt tilfredse med. Vi forventer, at de museer, der får ændret deres tilskud mest, vil have tid til at omstille sig,” siger udvalgsformanden.  
   
  Med den nye reform indføres der fem kategorier af museer, hvor museerne inddeles på baggrund af en faglig og skønsmæssig vurdering af samlingen, og på den baggrund modtager fem forskellige niveauer af grundtilskud. 
   
  Det åbner for en ny gruppering af museer, og derfor kræver den nye inddeling klare kriterier, lyder det fra KL’s udvalgsformand. 
   
  Med reformen udløses de variable tilskud pba. størrelsen på besøgstal, antal børn og unge-gæster, størrelsen på indtægter, samt fagfællebedømt forskning. På samme vis er der også behov for klarere rammer omkring prioritetstilskuddet, der fastlægges politisk. Der udestår dermed fortsat afklaring af en række detaljer, og behovet for transparens vil derfor være noget, KL fortsat vil forfølge, understreger han.

  Nyt nævn skal vurdere statsanerkendelse

  Regeringen og aftalepartierne er ligeledes blevet enige om, at nedsætte et nyt nævn, der bl.a. skal tage stilling til, om et museum kan opnå eller beholde statsanerkendelse samt hvilken kategori et givent museum tilhører. KL-udvalgsformanden kvitterer for, at KL får mulighed for at udpege et medlem til nævnet. 
   
  ”Vi er meget tilfredse med, at KL har fået denne mulighed. Det er helt oplagt, at kommunerne, som er hovedbidragsydere til langt størstedelen af museerne, får en plads her. Det vil være væsentligt, at vi også her kan være med til at understrege museernes værdi for både borgere, kommuner og samfundet som helhed.”

  Kontakt

  Pressekonsulent

  Alexandra Pedersen

  Kommunikation

  Telefon: +45 3370 3643

  E-mail: alpe@kl.dk