Gå til hovedindhold

KL: Nu er vejen banet for mere international arbejdskraft

Rekruttering af medarbejdere til sundhedsområdet er en af vores velfærdssamfunds allerstørste udfordringer. Derfor glæder KL sig over, at der nu er landet en politisk aftale, der skal bidrage til mere udenlandsk arbejdskraft på social- og sundhedsområdet. Skal det lykkes at skaffe flere medarbejdere til velfærden, er der nemlig brug for handling nu.

24. jan. 2024

Indhold

  Regeringen, Konservative, Liberal Alliance, SF og Radikale Venstre har onsdag præsenteret en politisk aftale om udmøntningen af anbefalingerne fra taskforcen om udenlandsk arbejdskraft. Anbefalingerne indeholder forslag til at gøre processen mere smidig og effektiv for udenlandske sundhedspersoner med efterspurgte kompetencer, så de lettere kan blive en del af det danske arbejdsmarked.

  I KL glæder Sisse Marie Welling, fungerende formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg, sig over aftalen og er glad for, at der er blevet lyttet til KL’s forslag på området – hun slår fast, at der er brug for, at udenlandsk sundhedspersonale hurtigere kan deltage i løsningen af opgaverne i sundhedsvæsenet:

  ”Hvis vi skal kunne levere en ordentlig, nærværende og omsorgsfuld velfærd til borgerne, har vi brug for nok kompetente medarbejdere. I en situation, hvor vi kommer til at mangle titusindvis af medarbejdere til at løse opgaverne i sundhedsvæsnet, mener vi derfor også, at det er helt nødvendigt at gøre det nemmere for dygtige og motiverede medarbejdere fra andre lande at arbejde i vores velfærdssamfund,” Sisse Marie Welling.

  Lettere autorisationsprocesser og styrkede muligheder for substitution

  I efteråret foreslog KL i et udspil om international arbejdskraft, at udenlandske medarbejdere med særligt efterspurgte kompetencer, hurtigere skulle have mulighed for kunne komme i gang med at arbejde.

  Derfor er udvalgsformanden glad for, at man i aftalen har lyttet til KL’s forslag om, at udenlandske sundhedspersoner skal fritages fra krav om arbejdstilladelse ved autorisationsophold:

  ”Det er vigtigt, at der ikke er unødige barrierer for, at vi får de medarbejdere, som har de rette kompetencer, og som gerne vil bidrage til det danske velfærdssamfund, her til landet. Derfor er det rigtig positivt, at aftalen er med til at gøre vejen til det lettere,” siger hun.

  KL foreslog samtidig, at ansøgere, der ikke opnår en autorisation som sygeplejerske, fordi deres uddannelse ikke er sammenlignelig med den danske sygeplejerskeuddannelse, får mulighed for at blive vurderet op imod en autorisation til social- og sundhedsassistent.

  ”Rekruttering af SOSU-medarbejdere er en af de allerstørste udfordringer for vores velfærdssamfund. Og når der er medarbejdere, som gerne vil arbejde her og bidrage til, at vi kan levere velfærd til borgerne, så skal vi også gøre alt, hvad vi kan for at få deres kompetencer bragt i spil på arbejdsmarked – til gavn for borgerne,” siger Sisse Marie Welling.