Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse
Ungdomsuddannelse
Børn og unge

Nyt FGU-rejsehold skal understøtte, at flere unge får det rette tilbud

Børne- og undervisningsministeren nedsætter et nyt rejsehold, som blandt andet skal understøtte, at flere unge får det rette tilbud for at komme videre i uddannelse og job.

02. nov. 2023

Indhold

  Et nye rejsehold skal styrke og indsamle viden om FGU-institutionernes samarbejde med den kommunale ungeindsats lokalt. Det skal hjælpe flere unge til at få det rette tilbud og komme videre i uddannelse eller job.

  Formand for Danske SOSU-skoler Per B. Christensen og børne- og ungedirektør i Vejle Kommune Claus Svold er nu blevet udnævnt af børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye som repræsentanter til det nye rejsehold. 

  Rejseholdet er ét ud af fire initiativer, som børne- og undervisningsministeren har igangsat, som skal understøtte implementeringen af FGU-reformen fra 2017. 

  Konkret skal rejseholdet skabe dialog om udfordringer og muligheder i det lokale samarbejde mellem FGU-institutionerne og den kommunale ungeindsats (KUI) og være med til at udbrede erfaringer og bedste praksis på tværs af kommuner og FGU-institutioner. 

  Størstedelen af kommunerne oplever, at det overordnede samarbejde mellem FGU og den kommunale ungeindsats fungerer godt, viser følgeforskningen.

  Der er nogle steder udfordringer med at få samarbejdet mellem FGU og KUI til at fungere i praksis. Ved at styrke det lokale samarbejde gennem viden og dialog via rejseholdet er det ønsket, at flere unge får det rette tilbud til at komme videre i uddannelse eller job.

  Stærk uddannelsesfaglig profil

  Per B. Christensen har en anerkendt og stærk uddannelsesfaglig profil med et mangeårigt virke inden for feltet og dybdegående kendskab til kommunernes og institutionernes arbejde i forhold til målgruppen for FGU.

  Han har erfaring med kommissionsarbejde gennem sin rolle som formand for Lærerkommissionen og som medlem af Robusthedskommissionen på Sundhedsområdet og medlem af Reformkommissionen.

  I dag er Per B. Christensen blandt andet formand for Danske SOSU-skoler og VIA-University College.

  Bred kommunal erfaring med børne- og ungeområdet

  Claus Svold er børne- og ungedirektør i Vejle Kommune.

  Han har en stærk kommunal profil fra praksis med bred faglig indsigt på området og mange års erfaring fra den kommunale forvaltning. I den forbindelse har han bl.a. siddet i KL’s kontaktudvalg på Børne- og ungeområdet samt været medlem af Bestyrelsen i University College Lillebælt (UCL) Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

  I et fælles skriftligt citat udtaler Per B. Christensen og Claus Svold:

  ”Vi glæder os til denne vigtige opgave og til at besøge FGU-skolerne og de kommunale ungeindsatser (KUI) landet over. Vi håber på, at det kan bidrage til at styrke samspillet mellem FGU og KUI, fremme videndelingen og tydeliggøre FGU’s rolle i uddannelsessystemet. Vi ser meget frem til samarbejdet med KL og Børne- og Undervisningsministeriet.”

  ” Jeg er meget optaget af, at vi hjælper de cirka 43.000 unge, der i dag ikke er i uddannelse eller job, videre. Her er FGU et rigtig godt tilbud. Jeg er derfor også optaget af, at de unge, der har behov for det, kommer på FGU. Jeg ser et velfungerende samarbejde mellem FGU og den kommunale ungeindsats som helt afgørende, hvis vi skal lykkes med at få flere unge i job og uddannelse. Derfor er jeg utrolig glad for, at rejseholdet nu er nedsat, så vi kan begynde arbejdet,” siger børne- og undervisningsministeren. 

  Rejseholdets første besøg sker i december 2023.

  Læs mere om rejseholdet og de øvrige initiativer, som skal understøtte implementeringen af FGU-reformen

  Kontakt

  Pressechef

  Line Oxholm Thomsen

  Kommunikation

  Telefon: +45 3370 3536

  E-mail: lnt@kl.dk