Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse
Forvaltning og ledelse

Mere ledelse, mindre detailstyring og bedre velfærd

Med et nyt oplæg sætter KL og de fem chefforeninger fokus på, hvordan man kan udvikle hele ledelseskæden, når regler og detailstyring skal fylde mindre, og ledelse skal fylde mere. Så borgerne får bedre velfærd.

25. okt. 2023

Indhold

  Bureaukrati og detailregulering er kommet i søgelyset i den offentlige sektor. Det står klart, at der skal gøres noget ved det vildtvoksende bureaukrati i den offentlige sektor og den tiltagende detailregulering af kommunerne. Det er helt nødvendigt, hvis vi skal skabe bedre velfærd til borgerne. Det er en bunden opgave, men det er også en opgave, som stiller nye krav til direktionen og hele den kommunale ledelseskæde.

  Staten spiller en stor rolle i at få løst denne opgave. Mange af de krav, kommunerne møder i forhold til dokumentation, registrering og detailstyring, udspringer direkte fra staten. Men også kommunerne har et ansvar for at få ryddet op i interne regler og arbejdsprocesser præget af rutine og tradition. Det arbejde er i fuld gang.

  For at hjælpe arbejdet på vej har KL, Kommunaldirektørforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen, Kommunalteknisk Chefforening, Foreningen for Kommunale Velfærdschefer og Økonomidirektørforeningen udarbejdet et fælles oplæg, der viser, at kommunerne er i gang, og som sætter fokus på, hvordan arbejdet i ledelseskæden skal udvikles.

  ”En udfordring, som præger kommunerne, er den offentlige sektors overstyring. Stadigt stærkere regelstyring standardiserer og opdeler løsningerne, mens borgerne kalder på mere individuelt tilpassede helhedsløsninger. Det er desværre blevet vigtigere at overholde reglerne end at skabe kvalitet og værdi for borgerne. Den udvikling skal vendes om, så ledelse og større fagligt handlerum fylder mere og detailregulering mindre. Vi kommunale ledere skal vise, hvordan ledelse er en bedre vej til kvalitet og værdi for borgerne end en skov af regler,” siger KL’s administrerende direktør Kristian Vendelbo.

  ”Kommunernes kerneopgave er at skabe kvalitet og værdi for borgerne. Den opgave tager kommunerne ledelsesansvar for gennem handling og nye helhedsorienterede løsninger. Vi har været klar længe til at omsætte de flotte ord om frisættelse til konkrete løsninger. Noget af det handler om at rydde op i lokale, interne regler og rutiner for at skabe større fagligt handlerum. Og det handler om, at frisættelse skal være ”til noget” frem for ”fra noget”. Vi forventer, at staten nu også deregulerer og stopper den voksende regeljungle,” siger formand for Kommunaldirektørforeningen og kommunaldirektør i Ballerup Kommune Eik Møller.

  ”Kvalitet og værdi for borgerne afhænger af god faglig ledelse, og derfor skal vores ledere være tæt på medarbejderne og i kontakt med det, de leder. Her er det nødvendigt at give ledelsesstrukturen og ledelsesspændet et eftersyn, så vi sikrer faglig ledelse tæt på medarbejderne,” siger formand for Foreningen for Kommunale Velfærdschefer og direktør i Næstved Kommune Jakob Bigum Lundberg.

  ”Kvalitet og værdi for borgeren er afhængig af stærke og forpligtende faglige fællesskaber. Det er direktionens ansvar at skabe gode rammer for den faglige ledelse og sikre, at værdi for borgerne og samfundet er den ledetråd, der binder den kommunale ledelseskæde sammen og får kæden til at se i samme retning, nemlig udad mod borgeren,” siger formand for Børne- og Kulturchefforeningen og vicekommunaldirektør i Ikast-Brande Kommune Rasmus Byskov-Nielsen.

  ”Der er store velfærdsmæssige, økonomiske og faglige potentialer i bedre helhedsløsninger. Derfor skal kommunerne – på trods af opdelt lovgivning – gå foran og skabe konkrete tværgående løsninger sammen med borgerne og erhvervslivet, vel at mærke med borgerens perspektiv i stedet for systemets præmisser,” siger formand for Kommunalteknisk Chefforening og direktør Kalundborg Kommune Michel van der Linden.

  ”Når der skal frigøres tid til faglig ledelse i de udførende led, spiller de administrative støttefunktioner som økonomi, hr, it og ejendomsadministration naturligvis en central rolle. De skal derfor indrettes på en måde, der understøtter behovene i de udførende led – på lige linje med toppen af ledelseskæden,” siger formand for Økonomidirektørforeningen og økonomidirektør i Aahus Kommune Eddie Dydensborg.

  De fem chefforeninger og KL opfordrer til, at de kommunale direktioner bruger oplægget til refleksion om indsatserne i kommunens ledelseskæde.

  Oplægget fokuserer på 4 temaer

  1. Fokus på kvalitet og resultater: Der skal være en direkte vurdering af, hvordan indsatserne skaber værdi, og om andre faglige fremgangsmåder kan skabe bedre resultater for borgerne.
  2. Fokus på helhedsløsninger: Frisættelse skal anvendes til at fravige standardløsninger og faglig rutine og i stedet finde nye og fælles løsninger – til gavn for borgerne.
  3. Fokus på styrket faglig ledelse: Et større fagligt handlerum for medarbejderne gennem frisættelse forudsætter en stærk faglig ledelse. Ikke for at fastholde løsninger og rutiner, men for at forandre dem. Hertil kommer rekrutteringsudfordringerne, der også kalder på en stærk faglig ledelse.
  4. Fokus på samspillet med civilsamfundet: Der skal større fokus på, hvor bidrag fra andre aktører i lokalsamfundet kan gavne, og fremover få større betydning for kvalitet og værdi for borgerne.

  Læs oplægget her

  Mere ledelse - Mindre detailstyring - Bedre velfærd

  Kommunaldirektørforeningen, Kommunale Velfærdschefer, Børne- og Kulturchefforeningen, Kommunalteknisk Chefforening, Økonomidirektørforeningen og KL giver i oplægget forslag til retning på og anbefalinger til, hvor der skal skrues op for ledelse, når blikket er rettet mod kvalitet og værdi for borgerne. Oplægget er tænkt som et arbejdsredskab til de drøftelser, som alle kommuner har om de aktuelle udfordringer, som kommunerne står overfor og nye muligheder.

  Kontakt

  Pressechef

  Line Oxholm Thomsen

  Kommunikation

  Telefon: +45 3370 3536

  E-mail: lnt@kl.dk