Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse
Børn og unge
Dagtilbud

National undersøgelse viser utilstrækkelig kvalitet i flere dagtilbud for 0-2-årige børn

Der er stor variation i kvaliteten i dagtilbud for 0-2-årige børn, viser en national kvalitetsundersøgelse i kommunale dagtilbud. I mange dagtilbud er der plads til forbedring.

11. maj 2023
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Der er stor variation i kvaliteten i både daginstitutioner og dagplejen.

  Det viser en ny kvalitetsundersøgelse af kommunale dagtilbud for 0-2-årige børn, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har udarbejdet for Børne- og Undervisningsministeriet. Undersøgelsen er igangsat med udgangspunkt i aftalerne om kommunernes økonomi for 2022 og 2023.

  Resultaterne for daginstitutionerne viser, at 13 pct. har god kvalitet, 49 pct. har tilstrækkelig kvalitet, mens 38 pct. har utilstrækkelig kvalitet, og færre end tre stuer har ringe kvalitet.

  For dagplejen er resultaterne, at 8 pct. har god kvalitet, 39 pct. har tilstrækkelig kvalitet, mens 46 pct. har utilstrækkelig kvalitet og 6 pct. har ringe kvalitet. 

  Resultaterne for både daginstitutioner og dagplejen viser, at de vurderes højere i kategorien ”Relationer” end i de øvrige kategorier, som er ”Leg og aktiviteter” og ”Fysiske omgivelser”.

  Undersøgelsen viser også, at der kan være stor forskel på kvaliteten på de enkelte stuer i den samme daginstitution.

  Børne- og undervisningsministeren og parterne på området har drøftet undersøgelsens resultater. Ministeren sender desuden et brev til alle kommuner, som indskærper kommunernes ansvar for kvaliteten i dagtilbuddene.

  ”Det er vigtigt, at vi sikrer en høj kvalitet i daginstitutioner og dagplejen, hvor vores mindste børn bruger mange af deres vågne timer. Der er og bliver fortsat gennemført massive investeringer i området, men vi er ikke i mål endnu. Undersøgelsens resultater bekymrer mig, og derfor er jeg i dialog med parterne på området om, hvad der skal til for at styrke kvaliteten. Ekstra personale gør det ikke alene. Vi skal også tale om, hvordan gode fysiske rammer, stærk pædagogisk ledelse og høj faglighed blandt de ansatte kan være med til at sikre de rigtig forudsætninger for, at vores børn har det godt i deres dagtilbud,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

  ”At skabe en god start på livet for vores børn er en af vores vigtigste opgaver i velfærdssamfundet, og derfor skal vi have fokus på kvaliteten i vores dagtilbud. Der er allerede mange gode initiativer i gang i kommunerne, og hver dag gør dygtige medarbejdere og ledere et kæmpe stykke arbejde for, at forældre kan aflevere deres børn i en god og tryg vuggestue eller dagpleje. De her resultater er med til at gøre os klogere, også på det vi bør gøre bedre end i dag, og det skal vi nu bruge lokalt til at udvikle kvaliteten. Vi skal have fokus på, hvad kvalitet er, og hvordan vi bedst udvikler den – i et samarbejde mellem os politikere, forældrene, lederne og medarbejderne,” siger formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg Thomas Gyldal Petersen.

  Om undersøgelsen

  Undersøgelsen er baseret på en repræsentativ stikprøve på 97 kommunale daginstitutioner og 99 kommunale dagplejere for 0-2-årige børn over hele landet.

  I undersøgelsen er der gennemført observationer af det pædagogiske læringsmiljø hos de udtrukne dagtilbud. I daginstitutionerne er der gennemført observationer på to stuer i det omfang, der har været to stuer for 0-2-årige. Der er desuden indhentet data om rammeforhold fra de deltagende kommuner og Danmarks Statistik. Herudover bygger undersøgelsen på 20 interviews med pædagogisk personale.

  Forud for undersøgelsens igangsættelse har parterne på området været inddraget til drøftelser af kvalitetsundersøgelsens design. Børne- og Undervisningsministeriet igangsætter forventeligt en lignende undersøgelsen af dagtilbud for 3-5-årige børn. Tidspunktet for igangsættelse af denne undersøgelse er ikke endeligt afklaret.

  Kontakt

  Pressekonsulent

  Alexandra Pedersen

  Kommunikation

  Telefon: +45 3370 3643

  E-mail: alpe@kl.dk