Gå til hovedindhold
Nyhed
Ungdomsuddannelse
Børn og unge

Nyt rejsehold skal indsamle viden om FGU

Et nyt rejsehold skal indsamle viden om den forberedende grunduddannelse (FGU) og skabe lokal dialog på området lokalt. Det er ét af fire initiativer, børne- og undervisningsministeren igangsætter, som skal understøtte implementeringen af FGU-reformen fra 2017.

16. jun. 2023

Indhold

  På den anden side af sommeren begynder forhandlingerne om den forberedende grunduddannelse (FGU). Forhandlingerne skal munde ud i en langsigtet ramme for FGU-institutionerne som et ambitiøst uddannelsestilbud til unge under 25 år uden uddannelse og beskæftigelse.

  Derfor igangsætter børne- og undervisningsministeren forud for forhandlingerne fire initiativer, der skal understøtte implementeringen af FGU-reformen.

  Rejsehold

  Børne- og Undervisningsministeriet vil i samarbejde med KL etablere et rejsehold, der skal understøtte samarbejdet mellem FGU-institutionerne og den kommunale ungeindsats. Formålet er at skabe dialog om udfordringer og muligheder i det lokale samarbejde og være med til at udbrede erfaringer og bedste praksis på tværs af kommuner og FGU-institutioner. Rejseholdet skal derudover bidrage til at tilvejebringe viden om status for implementeringen af FGU-aftalen.

  Bedre datamæssig understøttelse

  Børne- og Undervisningsministeriet vil sætte et arbejde i gang med at sikre en bedre datamæssig understøttelse af FGU-institutionerne og den kommunale ungeindsats, blandt andet ved at forbedre visningen af indberettet data på området. Formålet er at udbrede viden om målgruppen for FGU og effekterne af FGU-tilbuddet ift. videre uddannelse og beskæftigelse, herunder på lokalt niveau.

  Eftersyn af faglige mål og didaktiske principper

  Ministeriet nedsætter en arbejdsgruppe med fag- og videnspersoner fra FGU-sektoren til at gennemføre et eftersyn og evt. reduktion af de 21 læreplaner og fagbilag og de 15 didaktiske principper, som blev opstillet ved etableringen af FGU. Eftersynet skal tage udgangspunkt i de nuværende erfaringer på FGU og munde ud i anbefalinger til potentielle justeringer.

  Kompetenceudvikling for FGU-lærere

  Ministeriet vil igangsætte et forsøgs- og udviklingsprojekt, hvor en model for pædagogisk/didaktisk kompetenceudvikling vil blive udviklet og afprøvet. Der er fortsat er behov for kompetenceudvikling og opkvalificering af i FGU-lærerne, bl.a. med det formål, at lærerne har kompetencer til at kunne gennemføre den praksisbaserede, helhedsorienterede og inkluderende undervisning, som er en hjørnesten i FGU.

  ”FGU’en er kommet rigtig godt fra start. Meget lykkes, og vi kan se, at rigtig mange unge kommer videre i uddannelse eller beskæftigelse bagefter. Men der er behov for, at den lykkes endnu bedre. Vi kan som samfund ikke leve med, at der går tusindevis af unge rundt, som hverken er i gang med en uddannelse eller har et arbejde at stå op til om morgenen. Dem skal vi ikke ignorere. Ingen unge skal føle, at de ikke kan bidrage med noget. Alle har værdi. For mange af de unge vil FGU’en være den rigtige vej.

  Derfor vil regeringen gøre alt, hvad vi kan for at sikre de rette rammer for FGU-institutionerne. Med de her fire initiativer kommer vi et lille stykke af vejen, men det siger sig selv, at vi ikke kommer helt i mål. Det her er første skridt i den rigtige retning for de unge og for FGU”, siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

  ”Som samfund har vi et fælles ansvar for at hjælpe de mere end 40.000 unge mennesker, som hverken har et job eller en uddannelse. Vi taler om unge, der har et potentiale, men som ofte føler, at de står uden for fællesskabet. I mine øjne er FGU helt afgørende for, at vi kan hjælpe flere af de unge med at finde deres vej i livet, og derfor er jeg også glad for, at vi nu sammen kigger på, hvordan vi kan styrke samarbejdet mellem kommuner og FGU, rydde eventuelle knaster af vejen og lære af dem, der allerede gør det rigtig godt,” siger formand for Børne- og Undervisningsudvalget i KL, Thomas Gyldal Petersen.