Gå til hovedindhold
Dagtilbud
Børn og unge

National kvalitetsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Den første nationale kvalitetsundersøgelse på dagtilbudsområdet er gennemført, og de første resultater for vuggestuer og dagpleje blev offentliggjort i sommeren 2023. Undersøgelsen giver vigtig viden til det videre arbejde med at udvikle kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer for børn i dagtilbud.

Indhold

  Det er et kommunalt ansvar at sikre kvalitet i dagtilbud, og kommuner og dagtilbud har brug for viden til at udvikle kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer. Derfor har KL længe arbejdet for kvalitetsundersøgelsen. Resultaterne skal anvendes lokalt og bruges aktivt i drøftelserne om kvalitetsudvikling – på tværs af politikere, forvaltning, ledere, medarbejdere og forældre.

  Kommunerne skal arbejde med at løfte kvaliteten i de dagtilbud, hvor den ikke er god nok. KL vil løbende følge den kommunale udvikling og de initiativer, der arbejdes med på baggrund af kvalitetsundersøgelsen.

  Denne side vil løbende blive opdateret med materiale, der kan understøtte arbejdet, ligesom kommunale eksempler vil blive delt til inspiration.

  Læs hele rapporten på EVA's hjemmeside:

  Undersøgelse af kvalitet i dagtilbud for 0-2-årige børn

  Læs også formidlingsmateriale, der opsamler resultaterne fra henholdsvis dagpleje og vuggestue og sætter fokus på, hvordan man kan tage undersøgelsens resultater ned i egen kommune:

  Kvalitet i dagplejen for 0-2-årige børn.pdf

  Kvalitet i daginstitutioner for 0-2-årige børn.pdf

  KL har afholdt fyraftensmøder for kommunalpolitikere, direktører, chefer og ledere om kvalitetsundersøgelsens første resultater. På møderne er resultaterne blevet præsenteret af VIVE og EVA, og udvalgsformænd og direktører har givet deres blik på det kommunale arbejde med resultaterne.

  Materiale fra fyraftensmøderne kan findes nedenfor:

  Slides fyraftensmøder om kvalitetsundersøgelse - Roskilde den 6. juni 2023.pdf

  Slides fyraftensmøder om kvalitetsundersøgelse - Vejle den 8. juni 2023.pdf

  Sidst opdateret: 17. juni 2024

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Aleksandra Raaschou Beck

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3469

  E-mail: arbe@kl.dk

  Chefkonsulent

  Lisbeth Due Pedersen

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3316

  E-mail: ldpe@kl.dk