Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse
Uddannelse

Unge kvinder skal være boss ladies

Hen mod 45.000 unge står i dag uden uddannelse og uden tilknytning til arbejdsmarkedet. 42 % af dem er kvinder, og nu skal en ny landsdækkende indsats, Boss Ladies FGU, få unge kvinder i gang med en erhvervsuddannelse.

27. feb. 2023
Ældre end 12 mdr.
Grafik til FGU Boss Ladies

Indhold

  Projektet er støttet med 20 millioner kroner af Den A.P. Møllerske Støttefond, og i løbet af fire år vil unge kvinder på alle landets 85 FGU-skoler blive en del af et stærkt uddannelses- og arbejdsfællesskab.

  ”Vi har stærk erfaring med at få unge kvinder ind på mandsdominerede håndværksfag i Boss Ladies. Den nye målgruppe har brug for en håndholdt indsats, og et uddannelsesfællesskab, der ikke er der i dag,” siger direktør Nina Groes, der står bag projektet.

  Indsatsen kommer på et tidspunkt, hvor der er stor efterspørgsel på tiltag, der kan løse udfordringen med unge uden job og uddannelse.

  Udfordringen har ikke ændret sig i årtier, hvilket gør det til et af Danmarks store, uløste samfundsproblemer. For konsekvenserne for den enkelte unge er mærkbare. Et liv uden uddannelse er kendetegnet ved en ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet og tunge sociale problemer på kanten af samfundet. Danmark har brug for de unge. I dag estimeres det, at der i 2030 vil mangle mindst 99.000 faglærte medarbejdere.

  Den A.P. Møllerske Støttefond støtter Boss Ladies FGU, både fordi det hjælper udsatte unge, hvis de har noget meningsfuldt at stå op til, og fordi Danmark har brug for flere faglærte.

  Nye rollemodeller

  Projektet henvender sig til unge kvinder på FGU-skoler i hele Danmark. I Boss Ladies får kvinderne et stærkt uddannelses- og arbejdsfællesskab, der udspringer af hvem de er, og hvad de kan. Kvinderne får mulighed for at møde rollemodeller i form af inspirerende kvindelige faglærte fra alle brancher, der har succes med deres fag og brænder for at fortælle deres historie. Kvinderne har selv stået samme svære sted og har taget rejsen fra FGU til erhvervsuddannelse og faglærte job.

  Første skridt er at sikre, at de unge kvinder ikke står alene i deres uddannelsesvalg og vise dem uddannelsesmuligheder, de ikke anede eksisterede. Motivere dem til at finde deres egen vej og troen på sig selv.

  Andet skridt er at styrke FGU-skolernes kønsbevidsthed og forbindelse til det lokale erhvervsliv, så unge kvinder kan få den læreplads eller det job, de drømmer om.

  Og tredje skridt er at sikre, at både erhvervsskoler og arbejdspladser tager godt imod de unge, så kvinderne ikke falder fra, før de har fået fat.

  Fakta

  Bag indsatsen står Divérs. FGU Danmark, Kommunernes Landsforening, Dansk Industri, 3F, Dansk Arbejdsgiverforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og Byggeriets Uddannelser er projektets partnere. Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget 20 mio. kr. til projektet.

  Indsatsen er landsdækkende og løber frem til januar 2027.

  FGU står for den Forberedende Grunduddannelse, som i 2019 erstattede en række andre forberedende tilbud herunder produktionsskolerne.

  Kort om initiativtageren

  Initiativtageren bag Boss Ladies FGU er nonprofitorganisationen Divérs. Divérs er stiftet af Nina Groes.

  Projektet står på skuldrene af Boss Ladies’ erhvervsskoleindsats, der siden 2018 har støttet unge kvinders vej ind på de mandsdominerede erhvervsuddannelser ved at nedbryde stereotyper og fordomme og skabe et stærkt forandringsfællesskab blandt de unge kvinder. I dag består Boss Ladies-ambassadørkorpset af 335 kvindelige elever, lærlinge og svende fra hele landet.

  Se mere på:

  boss-ladies.dk 

  foreningendivers.dk

  Samarbejdspartnere:

  Fagbevægelsens Hovedorganisation:

  Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation

  “Det er en helt unik mulighed for unge kvinder uden job eller uddannelse at tage en erhvervsuddannelse gennem projektet her. De unge kvinder kan spejle sig i andre unge kvinder, og de kan inspirere hinanden til at gå ind i traditionelt set mandsdominerede brancher. Vi har brug for faglærte som aldrig før, og i dén grad også kvindelige faglærte, og vi ved, at Boss Ladies virker og giver reel ligestilling, uddannelse og job. Det er præcis dét, de her unge kvinder har brug for. Og så er det også dét, samfundet har brug for, så vi i Danmark fortsat kan have kloge hoveder og kloge hænder til fremtiden.”

  FGU Danmark:

  Henrik Hvidesten, formand for bestyrelsen for FGU Danmark

  ”FGU er en vigtig del af løsningen for de ca. 42.000 unge, der er uden uddannelse og job. Men for at vi lykkes, så er samarbejdet med andre parter helt afgørende – det gælder erhvervslivet, andre skoleformer, kommunerne og ikke mindst civilsamfundet. Derfor er jeg rigtig glad for, at den AP Møllerske Fond har valgt at støtte Boss Ladies FGU, hvor vi sammen med Divérs får sat spot på de unge kvinder, som har ambitioner og kompetencer for at gå erhvervsuddannelsesvejen, så de understøttes i valget og fastholdelsen.”

  Dansk Industri:

  Signe Tychsen Philip, underdirektør

  ”Det er med stor glæde, at jeg kan konstatere, at Boss Ladies FGU bliver en realitet. Faglærte kvinder er en mangelvare. Med gode rollemodeller og et stærkt uddannelsesfællesskab på FGU håber jeg, at flere kvinder får øjnene op for de muligheder, som de måske ikke ville have overvejet uden Boss Ladies FGU. Jeg ser frem til at følge indsatsen over de næste år.”

  3F:

  Morten Lehmann, Uddannelseskonsulent, 3F

  ”Boss Ladies-projektet spreder ringe i vandet og det er helt oplagt at tage viden videre til FGU-elever og FGU-skoler. Boss Ladies FGU-ambassadørerne kommer til at inspirere og motivere mange FGU-elever med deres autencitet, faglighed og fællesskab.”

  Byggeriets Uddannelser:

  Louise Pihl, direktør

  ”Boss Ladies FGU er et vigtigt projekt, vi kan se at Boss Ladies projekterne på erhvervsuddannelserne virker og vi vil gerne være med til også at give de unge kvinder på FGU-skolerne et godt afsæt for at blive en del af byggebranchen. For os er FGU-eleverne også en ny god målgruppe til vores kortere brancheuddannelser, fx uddannelsen som fugemontør. Og her er der allerede gode kvindelige rollemodeller, der er har taget springet og er blevet selvstændige fugemontører.”

  Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier:

  Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne

  ”Vi ved, at rollemodeller virker. Boss Ladies FGU er en rigtig god måde at vise unge kvinder de muligheder, der findes i de faglærte uddannelser. Ved at spejle sig i kvinder, der er dygtige og har succes med deres fag, kan de unge blive inspireret til at gå ind i brancher der normalt er mandsdominerede. Det er godt for de unge, som finder motivation til at tage en uddannelse, og det er godt for kønsdiversiteten, når flere kvinder søger mod fag, der traditionelt er mandebrancher.”

  Kommunernes Landsforening:

  Thomas Gyldal Petersen, formanden for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg

  ”Vi har både et menneskeligt og samfundsøkonomisk ansvar for at hjælpe de knap 45.000 unge uden uddannelse og job med at finde deres vej. Bag mange af dem gemmer der sig et potentiale, som ikke er blevet set, og en følelse af at stå uden for fællesskabet. Samtidig har vi brug for at bryde med opfattelsen af, at køn afgør, hvilket uddannelsesfællesskab man kan blive en del af. Fx er flertallet af eleverne på en håndværkeruddannelse mænd. Lige nu går talent til spilde, da de unge ikke vælger frit efter reel interesse, og arbejdsmarkedet mister et potentiale for kompetent arbejdskraft. Derfor er dette projekt særlig vigtig, så vi kan få brudt den spiral”

  Dansk Arbejdsgiverforening:

  Jacob Holbraad, admin. direktør for DA

  ”I en tid, hvor der er mangel på gode hænder og hoveder på arbejdsmarkedet, og hvor flere tusinde unge står uden job og uddannelse, er der brug for indsatser, som støtter de unge. Projektet Boss Ladies FGU tilbyder et fællesskab for unge kvinder og uddanner rollemodeller, som de unge kan spejle sig i. I DA tror vi på, at projektet vil bidrage til fastholdelse og trivsel for flere unge på FGU, og derfor støtter vi indsatsen.”

  Kontakt

  Pressechef

  Line Oxholm Thomsen

  Kommunikation

  Telefon: +45 3370 3536

  E-mail: lnt@kl.dk