Gå til hovedindhold

Rekruttering

Holstebro Kommune: Introforløb for ledige: Et springbræt til SOSU

Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

I Holstebro Kommune har man i løbet af 2021 haft ledige igennem et kort introducerende SOSU-forløb. Indsatsen har til formål, at rekruttere flere til SOSU-uddannelserne ved at ledige kan afprøve faget.

Horsens Kommune: Unge spirer til SOSU-uddannelserne

Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

I 2019 udviklede Horsens Kommune sammen med FOA en såkaldt spire-ordning, målrettet unge mellem 13-17 år. Ordningen skal gennem et fritidsjob, give unge mulighed for at prøve kræfter med arbejdet på ældre- og sundhedsområdet. Målet er at øge de unges interesse for og kendskab til arbejdet inden for ældreplejen og på sigt motivere dem til at uddanne sig indenfor faget.

Kolding Kommune: Hånd i hånd: Et fritidsjob med mening

Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

Kolding Kommune har ansat ca. 30 unge hånd-i-hånd-medarbejdere rundt om på kommunens plejehjem. Indsatsen er til stor gavn for både beboere og unge, der gennem indsatsen får glæde af hinandens selskab. Herudover får de unge medarbejdere et spændende indblik i social- og sundhedsfaget.

Københavns Kommune: Brancheskiftere motiveres via oplæringsstillinger

Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

I 2021 etablerede Københavns Kommune en række oplæringsstillinger på kommunens plejehjem og i hjemmeplejen. Stillingerne er målrettet folk uden SOSU-baggrund, der ønsker et brancheskifte til pleje- og sundhedsområdet.

Odense Kommune: Fra ledig til velfærdsmedarbejder

Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

Odense Kommune igangsatte i 2020 et tværgående arbejdsprogram ”Velfærdsmedarbejder – nu og i fremtiden”. Programmet skal bidrage til, at kommunen kan opretholde samme velfærdsniveau som i dag, hvilket bl.a. forudsætter at flere ledige borgere hjælpes i job på velfærdsområdet.

Tønder Kommune: Unge fritidsjobbere giver smil

Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

Tønder Kommune har siden 2018 arbejdet med at synliggøre mulighederne for jobs indenfor ældreplejen overfor unge mennesker. Ansættelse af unge fritidsjobbere på kommunens plejecentre skal hjælpe med at øge interessen for fagområdet blandt unge, så fremtidens arbejdskraft tiltrækkes fagområdet.