Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

Københavns Kommune: Brancheskiftere motiveres via oplæringsstillinger

I 2021 etablerede Københavns Kommune en række oplæringsstillinger på kommunens plejehjem og i hjemmeplejen. Stillingerne er målrettet folk uden SOSU-baggrund, der ønsker et brancheskifte til pleje- og sundhedsområdet.

Indhold

  I 2021 etablerede Københavns Kommune 37 oplæringsstillinger på tværs af kommunens plejehjem og hjemmepleje. Oplæringsstillingerne blev etableret for at medvirke til at løse rekrutteringsudfordringerne på SOSU-området. Oplæringsstillingerne giver potentielle brancheskiftere eller ledige, som har interesse for pleje- og sundhedsområdet, en mulighed for at lære faget at kende, inden de starter på en SOSU-uddannelse.

  I en oplæringsstilling bliver deltagerne taget i hånden gennem hele forløbet – fra oplæring til færdiguddannet SOSU-medarbejder. Det sker bl.a. ved at deltagerne tilknyttes en mentor, som de løbende kan drøfte udfordringer ved brancheskift med, de tilkobles et tværgående netværk, og de tilbydes kurser, for at gøre dem så uddannelsesparate som muligt. Desuden aftales der et antal klare mål, som deltagerne skal opnå i oplæringsperioden samt et ”snuseforløb” på SOSU-skolen. Ansættelsen i en oplæringsstilling varer 6 måneder, hvorefter kandidaterne forventes at starte på GF2 og derefter på uddannelsen til enten social- og sundhedsassistent eller -hjælper.

  Deltagerne ansættes som udgangspunkt på fuldtid på samme vilkår som en ufaglært SOSU-medarbejder. De indgår på lige fod med det øvrige personale, og får løbende større ansvar for arbejdet omkring borgerne. Deltagerne får, hvad der svarer til en voksenelevløn – fra oplæringsstillingens start til færdiggjort uddannelse. Indsatsen er finansieret med midler fra puljen til højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen.

  Til de 37 oplæringsstillinger var der ca. 100 ansøgere, der ønskede et brancheskift til pleje- og sundhedsområdet. Alle stillinger blev besat, og efter de 6 måneders ansættelse er 31 af de 37 kandidater fortsat på en uddannelse som social- og sundhedsassistent eller -hjælper. Oplæringsstillingerne har sikret motiverede kandidater, der har et ønske om at skifte til pleje- og sundhedsområdet.

  Københavns Kommune oplever, at både deltagerne og det faste personale er meget positive overfor indsatsen. Deltagerne bidrager desuden med nye perspektiver på opgaveløsningen, da de kommer med en anden erfaring og uddannelsesbaggrund, som de kan trække på.

  På baggrund af indsatsens succes fortsætter Københavns Kommune projektet i en 2. og 3. runde, med start i hhv. 2022 og 2023.

  Herunder kan du finde en PowerPoint-præsentation af oplæringsstillinger i Københavns Kommune.

  København - Præsentation af oplæringsstillinger.pdf

  For yderligere information om oplæringsstillinger i Københavns Kommune er du velkommen til at rette henvendelse til:

  Christian Lund Munksgaard
  Organisationskonsulent
  Mail: IC1Q@kk.dk

  Sidst opdateret: 14. marts 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Line Folke

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3472

  E-mail: lifo@kl.dk