Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

Odense Kommune: Fra ledig til velfærdsmedarbejder

Odense Kommune igangsatte i 2020 et tværgående arbejdsprogram ”Velfærdsmedarbejder – nu og i fremtiden”. Programmet skal bidrage til, at kommunen kan opretholde samme velfærdsniveau som i dag, hvilket bl.a. forudsætter at flere ledige borgere hjælpes i job på velfærdsområdet.

Indhold

  Programmet ”Velfærdsmedarbejder – nu og i fremtiden” indeholder tre spor, hvoraf projektet ”Fra ledig til velfærdsmedarbejder” er det største med en økonomi på i alt 50 mio. kr. i perioden 2020-2022. Projektets målsætning er rekruttering af ca. 500 ledige til velfærdsområdet inden for især sundhed, ældre og det pædagogiske område frem mod slutningen af 2022.

  Projektets primære målgruppe er ledige over 25 år. I projektet screenes og rekrutteres ledige til et for-forløb via jobcenteret. For-forløbet svarer til 4 ugers virksomhedspraktik. Det bruges til afklaring og afprøvning af indholdet af SOSU-faget. Kandidaterne deltager samtidig på refleksions- og skoledage på SOSU-skolen Fyn én dag om ugen.

  Deltagerne ansættes i et sammenhængende forløb fra grundforløbets start på voksenelevløn afhængig af overenskomst. Deltagerne tilknyttes mentorer, som understøtter eventuelle personlige udfordringer mhp. fastholdelse. Efter uddannelsen stiller Odense Kommune jobgaranti for de nye velfærdsmedarbejdere. Projektet sker i et tæt samarbejde mellem jobcenter, relevante fagforvaltninger, uddannelsesafdelingen i Odense Kommune og SOSU-skolen Fyn.

  Målsætningen for projektet er, at der ved udgangen af 2022 er flyttet cirka 500 fra ledighed til uddannelse og job som velfærdsmedarbejdere fordelt primært på hhv. social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område. På baggrund af ansættelserne i 2020 og 2021 er er det forventningen, at projektet indfrier ambitionen.

  Projektet bidrager til at fastholde de elever, der ansættes, idet der fastholdes flere end på de ordinære hold.  


  I PDF-filen kan du læse mere om Odense Kommunes arbejde med indsatsen ”Fra ledig til velfærdsmedarbejder”. Du kan også læse hele Odense Kommunes program ”Velfærdsmedarbejder – nu og i fremtiden”.

  Præsentation af projektet `Fra ledig til velfærdsmedarbejder´.pdf

  For yderligere information om Odense Kommunes projekt er du velkommen til at kontakte:

  Christa Langkilde
  Uddannelsesleder
  Mail: cmla@odense.dk  

  Sidst opdateret: 14. marts 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Line Folke

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3472

  E-mail: lifo@kl.dk