Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

Holstebro Kommune: Introforløb for ledige: Et springbræt til SOSU

I Holstebro Kommune har man i løbet af 2021 haft ledige igennem et kort introducerende SOSU-forløb. Indsatsen har til formål, at rekruttere flere til SOSU-uddannelserne ved at ledige kan afprøve faget.

Indhold

  I Holstebro Kommune har man udviklet et syvugers SOSU-forløb for jobsøgende, der er en veksling mellem praktikophold og skoleforløb. Forløbet har til formål at rekruttere ledige til SOSU-faget samt SOSU-uddannelserne. Projektets primære målgruppe er dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, åbenlyst uddannelsesparate unge samt ikke-dansktalende ledige.

  Inden forløbet afklares det, om den ledige er i målgruppen for voksenlærlinge- eller voksenelevordningen, så den ledige modtager den rette løn under forløbet. 

  Selve forløbet består af to ugers indledende praktik, et treugers skoleforløb og afsluttes med endnu to uger i praktik. Efter endt skoleforløb og inden afslutningen af de sidste to ugers praktik afholdes en samtale med en uddannelseskonsulent og en jobkonsulent med henblik på fremtidsmuligheder inden for faget.

  Fremover udbygges indsatsen, så den også er målrettet unge uddannelsessøgende. Formålet er at give de unge en mulighed for at afprøve faget, så de får et bedre beslutningsgrundlag ift. valg af uddannelse. Flere deltagere har haft stor glæde af at prøve faget af og har set det som en hjælp ifm. beslutningen om evt. at starte på en af de to SOSU-uddannelser.

  I Holstebro Kommune har man i løbet af 2021 gennemført to SOSU-forløb. I alt har 22 jobsøgende været igennem forløbet, hvoraf 18 er blevet tilbudt uddannelsesaftaler og 2/3 har accepteret. Holstebro Kommune har altså via indsatsen allerede rekrutteret 14 ledige til ældre- og sundhedsområdet.

  Udover uddannelsesaftalerne har projektet skabt et godt samarbejde mellem jobcenteret, uddannelsesteamet og plejehjemslederne. Internt på jobcenteret har projektet skabt en større opmærksomhed på de manglende hænder til SOSU-området. Alle jobkonsulenter gør nu opmærksomme på forløbet overfor ledige, der har de rette kompetencer er interesserede. Der er derfor fortsat et rekrutteringspotentiale i projektet.

  I folderen og kompetenceoversigten kan du få inspiration til, hvordan en samtale med en borger fra målgruppen kan foregå. Læs desuden mere på hjemmesiden www.holstebro.dk/sosuintro.

  Holstebro - Derfor skal du deltage i SOSU-forløbet (folder).pdf

  Holstebro - Kompetenceoversigt.pdf

  For yderligere information om introforløb for ledige i Holstebro Kommune er du velkommen til at rette henvendelse til:

  Anne Marie Rokkjær
  Administrativ konsulent hos Uddannelsesteamet, social- og sundhedsområdet
  Mail: Anne.Marie.Rokkjaer@holstebro.dk

  Karina Byskov Viborg
  Facilitator, Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked
  Mail: Karina.Byskov.Viborg@holstebro.dk

  Sidst opdateret: 14. marts 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Line Folke

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3472

  E-mail: lifo@kl.dk