Gå til hovedindhold

Gode oplæringsforløb for SOSU-elever

Aalborg Kommune: Mentorindsats forebygger frafald på SOSU-uddannelser

Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

Aalborg Kommune indførte i 2020 en ny trivselsindsats – i form af en mentorordning kaldet ’læringsbuddy’ for at øge trivsel og forebygge frafald blandt elever med særlige udfordringer på SOSU-uddannelserne. Indsatsen har betydet, at flere elever er fastholdt i uddannelse.

Esbjerg Kommune: Fuldtidsvejledere og faste elevkoordinatorer styrker samarbejdet om SOSU-elever

Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

I Esbjerg Kommune har man siden 2017 haft oplæringsvejledere ansat som fuldtidsvejledere. Deres opgave er at give vejledning og støtte til SOSU-elever i oplæring. Indsatsen har bidraget til højere kvalitet i oplæringsforløbene, mere tilfredse elever og et markant fald i frafaldet for både social- og sundhedshjælpere og -assistentelever.

Fredensborg Kommune: Fuldtidsvejledere og fast struktur under praktik reducerer frafald

Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

Siden august 2019 har Fredensborg Kommune udviklet en fast struktur for praktikken og ansat 7 fuldtidsvejledere. Vejlederne er ansat uden for medarbejdernormeringen og har til opgave at danne rammer for en fokuseret og struktureret vejledning af SOSU-elever, der er under oplæring i kommunen.

Frederikshavn Kommune: Fastholdelsessamtaler mindsker elevfrafald markant

Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

I Frederikshavn kommune har man siden 2019 arbejdet målrettet med en fastholdelsesstrategi for SOSU-elever. Indsatsen har resulteret i et markant fald i frafaldet og et styrket samarbejde om eleverne mellem SOSU-skolen og praktikken.

Københavns Kommune: Sprogindsats for elever med dansk som andetsprog forbereder sproglige kompetencer og reducerer frafald

Arbejdsgiver
Integration
Uddannelse

Siden 2021 har Københavns Kommune afprøvet en model for intensiv og individuel tilpasset sprogstøtte til 155 SOSU-elever med dansk som andet sprog. Indsatsen har sikret sproglig progression blandt eleverne og bidraget til at reducere frafaldet af SOSU-elever med dansk som andetsprog.

Mariagerfjord Kommune: Mentorer gør en forskel for SOSU-elever

Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

Siden 2021 har Mariagerfjord tilbudt elever, der oplever særlige kulturelle, personlige eller faglige udfordringer, vejledning og støtte af to mentorer i deres social- og sundhedsuddannelse. Indsatsen har bidraget til fastholdelse at flere elever i uddannelse samt tidligere tydeliggjort elevernes kompetencer og eventuelle støttebehov.