Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver
Integration
Uddannelse

Københavns Kommune: Sprogindsats for elever med dansk som andetsprog forbereder sproglige kompetencer og reducerer frafald

Siden 2021 har Københavns Kommune afprøvet en model for intensiv og individuel tilpasset sprogstøtte til 155 SOSU-elever med dansk som andet sprog. Indsatsen har sikret sproglig progression blandt eleverne og bidraget til at reducere frafaldet af SOSU-elever med dansk som andetsprog.

Indhold

  Siden 2021 har Københavns Kommune afprøvet en model for intensiv og individuel tilpasset sprogstøtte til 155 SOSU-elever med dansk som andet sprog. Indsatsen har sikret sproglig progression blandt eleverne og bidraget til at reducere frafaldet af SOSU-elever med dansk som andetsprog.

  Som flere andre kommuner, oplever Københavns Kommune en stigning i andelen af elever med dansk som andetsprog på SOSU-uddannelserne. Flere af disse er udfordret sprogligt, og i Københavns Kommune har man afdækket, at de sproglige udfordringer især består i: udtale, utilstrækkeligt ordforråd og dokumentation.

  I Københavns Kommune har man udviklet et tilbud om systematisk sprogstøtte til SOSU-elever med dansk som andetsprog. Sprogstøtten består af 1,5 times undervisning om ugen, som foregår mens eleverne er i oplæring. Sproglærere med kompetencer i dansk som andetsprog varetager sprogstøtten ude på lærepladserne, og det foregår i grupper med op til seks elever. Sprogstøtten tilrettelægges målrettet ud fra elevernes behov og tager udgangspunkt i de områder, der er afgørende for at kunne kommunikere med borgere, kollegaer og pårørende. Gennem en specialudviklet sprogscreening udpeges de områder, hvor eleverne har særligt behov for forbedring.  

  Sprogundervisningen suppleres af e-læringsmateriale, der sætter fokus på oplæringsmålene, udtale, ordsprog og faste vendinger. E-læringsmaterialet er målrettet både elever og vejledere, der arbejder med elever med dansk som andet sprog. Derudover mødes eleverne to gange årligt i netværksmøder på tværs af oplæringsstederne.

  Indsatsen er finansieret af midler fra den statslige Pulje til en særlig indsats for fastholdelse af elever på social- og sundhedsuddannelserne med fokus på sprogstøtte.

  86-100 procent af de 155 elever, der har modtaget sprogstøtten, oplever fremskridt i deres sproglige færdigheder. Dertil ses et markant lavere frafald grundet sprogudfordringer blandt de deltagende elever, end man normalt oplever. Indsatsen har desuden givet mulighed for at udvikle en model, som giver vejledere og oplæringssteder den nødvendige støtte til at udvikle elevernes dansksproglige kompetencer, så de kan fastholdes på uddannelsen.

  Her kan du finde links til e-læringsmaterialet til SOSU-eleverne om oplæringsmålene, udtale, faste vendinger og sprogstøtte, som er udviklet af Københavns Kommune. Du har også mulighed for at læse Københavns Kommunes evaluering på indsatsen: 

  Sprogstøtte i praktikken | Uddannelse København (kk.dk)

  Vejledning af SOSU-elever med dansk som andetsprog | Uddannelse København (kk.dk)

  TAL om kultur på jeres arbejdsplads | Uddannelse København (kk.dk)  

  Skema til dialog om at arbejde med sprog | Uddannelse København (kk.dk) 

  For yderligere information om indsatsen med sproglig støtte til elever med dansk som andetsprog er du velkommen til at rette henvendelse til:

  Ida Bering
  Chefkonsulent
  qy05@kk.dk 

  Cathrine Matarese
  Sprogkonsulent
  r671@kk.dk 

  Sidst opdateret: 14. marts 2024

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Line Folke

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3472

  E-mail: lifo@kl.dk