Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

Esbjerg Kommune: Fuldtidsvejledere og faste elevkoordinatorer styrker samarbejdet om SOSU-elever

I Esbjerg Kommune har man siden 2017 haft oplæringsvejledere ansat som fuldtidsvejledere. Deres opgave er at give vejledning og støtte til SOSU-elever i oplæring. Indsatsen har bidraget til højere kvalitet i oplæringsforløbene, mere tilfredse elever og et markant fald i frafaldet for både social- og sundhedshjælpere og -assistentelever.

Indhold

  Esbjerg Kommune ønsker at sikre et solidt rekrutteringsgrundlag, der matcher fremtidens efterspørgsel på social- og sundhedsområdet. I 2017 omlagde man den eksisterende indsats og ansatte 10 (nu 14) fuldtidsoplæringsvejledere. Udgangspunktet for omlægningen var ønsket om, at alle elever skulle tilbydes samme høje kvalitet og muligheder for professionel vejledning – uagtet hvor i kommunen de var i oplæring.

  De i dag 14 fuldtidsvejledere blev opkvalificeret i et særlig tilrettelagt kompetenceudviklingsforløb, indeholdende dels den grundlæggende vejlederuddannelse (AMU), men også akademimoduler med fokus på gruppesamtaler, tværprofessionelt samarbejde og assertiv kommunikation, og vejlederne kompetenceudvikles løbende. Dette for at sikre et nærværende fokus på faglighed og læring. 
  Samtidig valgte man i 2022 at indføre faste elevkoordinatorer på oplæringsstederne. Elevkoordinatorerne er social- og sundhedsmedarbejdere, der har et særligt ansvar for eleverne i deres oplæring. I det daglige foregår samarbejdet om eleverne mellem elevkoordinator og oplæringsvejleder. Det giver et tæt og styrket samarbejde om eleverne, og det giver i højere grad mulighed for løbende at kompetenceudvikle oplæringsstederne (elevkoordinatorerne).

  Omlægningen af vejlederindsatsen er løbende blevet evalueret, senest i 2022, og resultaterne har vist, at eleverne generelt er mere tilfredse med deres uddannelsesforløb og i højere grad end tidligere udvikler de nødvendige kompetencer og parathed til mødet med borgere og kollegaer. Ligeledes er der sket et fald i frafaldet, som bl.a. tilskrives, at den mere nærværende vejledning giver bedre muligheder for at tage hånd om eleverne individuelt.

  Samtidig oplever vi, at både elever, teamledere, vejledere og SOSU-skolen oplever en styrket kvalitet i oplæringen ved at vi er overgået til faste elevkoordinatorer på oplæringsstederne.

   

  I PDF-filen kan du læse mere om Esbjerg Kommunes organisering af fuldtidsoplæringsvejledere på SOSU-uddannelserne og om deres resultater med at reducere frafaldet, øge kvaliteten og elevernes tilfredshed på social- og sundhedsuddannelserne. Du kan også læse om Esbjerg Kommunes elevkoordinatorer og deres rolle.

  Præsentation af projekt om fuldtidsvejledere.pdf

  For yderligere information om indsatsen med praktikvejledere på fuldtid i Esbjerg Kommune er du velkommen til at rette henvendelse til:

  Susanne Hartvig

  Chef for Uddannelse & Rekruttering

  Esbjerg Kommune

  Sidst opdateret: 3. april 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Line Folke

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3472

  E-mail: lifo@kl.dk