Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

Mariagerfjord Kommune: Mentorer gør en forskel for SOSU-elever

Siden 2021 har Mariagerfjord tilbudt elever, der oplever særlige kulturelle, personlige eller faglige udfordringer, vejledning og støtte af to mentorer i deres social- og sundhedsuddannelse. Indsatsen har bidraget til fastholdelse at flere elever i uddannelse samt tidligere tydeliggjort elevernes kompetencer og eventuelle støttebehov.

Indhold

  Overskrifter i dette felt skal starte med H3.

  Mariagerfjord Kommune ansatte i januar 2021 to mentorer på fuldtid til at give vejledning og støtte til elever, der oplever særlige kulturelle, personlige eller faglige udfordringer. Mentorindsatsen er oprettet med et ønske om at styrke rekrutteringsgrundlaget til faget ved at fastholde flere social- og sundhedshjælper- og -assistentelever, der er i risiko for at afbryde deres uddannelse.

  Mentorerne arbejder med tidlig understøttelse af den enkelte elev, der har  udfordringer på GF2, i overgangen mellem skole og hovedforløb, eller i praktikken. Mentorerne er til stede på skolen én gang ugentligt, så de er til rådighed for eleverne og kan understøtte dem allerede ved uddannelsesstart. Desuden er der iværksat initiativer, der understøtter særligt sårbare elever og elever med dansk som andetsprog. Mentorerne har bl.a. etableret en praktikcafé for elever med dansk som andetsprog, hvor eleverne deler viden og erfaringer om kultur, sprog samt forståelse af normer og traditioner.

  Mentorerne understøtter og samarbejder også med kommunens praktikvejledere. Mentorerne gennemfører bl.a. opstartssamtaler med alle nye praktikvejledere og fungerer som ressourcepersoner for vejlederne.

  Mentorerne blev ansat i en toårig projektstilling, der er finansieret via tilbageførte AUB-midler til løft af praktikområdet for SOSU-elever. Ordningen har været så stor en succes, at man nu arbejder på at få gjort den til en fast del af kommunens uddannelses- og praktikarbejde.

  Mentorerne har haft individuelle forløb med 67 social- og sundhedselever, der har været i risiko for frafald på uddannelsen. Heraf er 50 af eleverne fortsat i uddannelse. Den tidlige indsats for elever på GF2 har været med til at identificere elevernes ressourcer, kompetencer og eventuelle behov for understøttelse i det videre uddannelsesforløb.

  Mariagerfjord Kommune har i perioden 2018-2021 oplevet en markant øget  fastholdelsen blandt social- og sundhedsassistentelever. I perioden 2018-2021 er frafaldet reduceret fra 44 pct. til 16 pct., hvilket bl.a. tilskrives mentorernes understøttelse af praktikvejledere såvel som den enkelte elev. Dertil kommer, at der siden starten af 2021 ikke er oplevet frafald blandt elever med dansk som andetsprog, som også alle er blevet tilbudt job efter endt uddannelse.

  Herunder kan du finde en PowerPoint-præsentation af mentorindsatsen i Mariagerfjord Kommune.

  Mariagerfjord - PowerPoint-præsentation om effektkæde.pdf

  For yderligere information om mentorordningen i Mariagerfjord Kommune er du velkommen til at rette henvendelse til:

  Lone Dahl Andersen
  Uddannelseskonsulent
  Mail: londa@mariagerfjord.dk 

  Sidst opdateret: 14. marts 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Line Folke

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3472

  E-mail: lifo@kl.dk