Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

Frederikshavn Kommune: Fastholdelsessamtaler mindsker elevfrafald markant

I Frederikshavn kommune har man siden 2019 arbejdet målrettet med en fastholdelsesstrategi for SOSU-elever. Indsatsen har resulteret i et markant fald i frafaldet og et styrket samarbejde om eleverne mellem SOSU-skolen og praktikken.

Indhold

  Frederikshavns Kommune og SOSU-Nord har i fællesskab indført en model, hvor eleverne i løbet af deres uddannelsesforløb deltager i tre samtaler (indgangs-, overgangs- og udgangssamtaler) med repræsentanter fra både skole og arbejdsplads/praktikken.

  Indgangssamtalen gennemføres ved grundforløbets start og har til formål at præsentere Frederikshavn Kommune som arbejdsplads herunder den anerkendende tilgang til uddannelsessamarbejdet med eleven, som der arbejdes efter i kommunen. Overgangssamtalen afholdes ved afslutningen af grundforløb 2, hvor der er fokus på elevens læringsforudsætninger (faglige, personlige og sociale kompetencer) forud for hovedforløbet, så eleven tilbydes den nødvendige støtte. Udgangssamtalen gennemføres umiddelbart inden hovedforløbets afslutning og sigter mod at gøre eleverne opmærksomme på ledige stillinger i kommunen. Målet er ligeledes at sikre en god ”on-boarding” og dermed fastholdelse af de nyuddannede medarbejdere.

  Samtalerne gennemføres af uddannelses- og udviklingskonsulenter på SOSU-elevområdet og bidrager udover fastholdelse til, at eleverne opnår øget forståelse og indsigt i deres uddannelsesforløb. Samtalerne bidrager samtidig til at få afdækket om eleven har eventuelle individuelle støttebehov, som skal imødegås i praktikken. Der afholdes flere samtaler ved behov.

  Indsatsen har medvirket til, at Frederikshavn Kommune har reduceret frafaldet betydeligt. Samtidig bidrager de strukturerede samtaler til et konstruktivt samarbejde om eleven mellem Social- og Sundhedsskolen og praktikken.

  I PDF-filen kan du læse mere om udgangspunktet og formålet med de tre samtaler, samt se hvordan skabelonen til samtaler ser ud.

  Folder: Fastholdelse gennem samtaler.pdf

  For yderligere information om Frederikshavns Kommunes indsats for fastholdelse af SOSU-elever er du velkommen til at kontakte:

  Dorthe Simon Houmann
  Uddannelses- og udviklingskonsulent
  Mail: doho@frederikshavn.dk

  Sidst opdateret: 14. marts 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Line Folke

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3472

  E-mail: lifo@kl.dk