Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver
Rekruttering
Sundhed

Fredensborg Kommune: Fuldtidsvejledere og fast struktur under praktik reducerer frafald

Siden august 2019 har Fredensborg Kommune udviklet en fast struktur for praktikken og ansat 7 fuldtidsvejledere. Vejlederne er ansat uden for medarbejdernormeringen og har til opgave at danne rammer for en fokuseret og struktureret vejledning af SOSU-elever, der er under oplæring i kommunen.

Indhold

  Indsatsen følger to spor: Fuldtidsvejledere og fast struktur på praktikforløb.

  Første spor omhandler implementering af fuldtidsvejledere. Fuldtidsvejlederne skal udelukkende fokusere på at være dygtige vejledere for kommunens SOSU-elever. Derfor indgår de ikke i medarbejdernormeringen, hvilket sikrer, at praktikvejlederne er fuldt dedikerede til at vejlede og understøtte eleverne under deres praktik.

  Andet spor omhandler fast struktur for praktikken. Her er der stort fokus på forventningsafstemning, og at praktikforløbene forløber på samme måde - uanset hvor i kommunen eleven er ansat. Ud fra samtalen med den enkelte elev vurderes det hvilken læringsstil, der bedst kan understøtte elevens udvikling i praktikken. Man vurderer desuden, om eleven har nogle særlige behov. Hvis en elev fx har personlige udfordringer, sørges der for, at vedkommende får hjælp. Elever med sproglige udfordringer og ordblinde får særlig hjælp. Tosprogede elever får fx danskundervisning tre timer om ugen som en del af deres SOSU-uddannelse. Eleverne arbejder her bl.a. med fagsproget og med forståelse af den danske kultur.

  Fuldtidsvejledere og fast struktur på praktikforløbene giver ro og tryghed hos eleverne, hvilket øger trivslen og mindsker frafaldet. Indsatsen har resulteret i, at frafaldsprocenten er faldet til henholdsvis 7,5 pct. på social- og sundhedshjælperuddannelsen og 19,5 pct. på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Der ansættes ca. 75 pct. af de færdiguddannede i kommunen.

  Her kan du finde en PowerPoint-præsentation om Fredensborg Kommunes indsats med fuldtidsvejledere og en fast struktur i oplæringsperioden.

  Fredensborg - PowerPoint-Præsentation.pdf

  For yderligere information om indsatsen med fuldtidsvejledere i Fredensborg Kommune er du velkommen til at rette henvendelse til:

  Maj-Britt Andreasen
  Uddannelseskonsulent
  Mail: mand@fredensborg.dk

  Sidst opdateret: 14. marts 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Line Folke

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3472

  E-mail: lifo@kl.dk