Gå til hovedindhold
Analyser
Analyser: Social, sundhed og ældre
Ældre

Udvikling i varigheden af indlæggelser fra 2007 til 2021

Der er i de seneste 14 år sket et stort fald i længden af både somatiske og psykiatriske indlæggelser.
Den gennemsnitlige varighed af psykiatriske indlæggelser er faldet med ca. 5 dage siden 2007, og varigheden af somatiske indlæggelser er faldet med ca. 1 dag (fald på 20-25 pct.).

05. dec. 2022
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Hovedkonklusioner:

  • En somatiske indlæggelse varede i 2021 i gennemsnit 4,3 dage, mens en psykiatriske indlæggelse var noget længere og varierede i gennemsnit 15,5 dage.
  • Varigheden af både somatiske og psykiatriske indlæggelser er på landsplan faldet siden 2007. Somatiske indlæggelser er i 2021 i gennemsnit 1,1 dag kortere end i 2007 (fald på 21 pct.), mens psykiatriske indlæggelser i gennemsnit er 5,4 dage kortere end i 2021 (fald på 26 pct.)
  • I 2021 har Region Sjælland og Region Nordjylland den højst gennemsnitlige somatiske indlæggelsesvarighed (begge 4,5 dage), mens Region Hovedstaden og Region Nordjylland har den højeste gennemsnitlige psykiatriske indlæggelsesvarighed (hhv. 17,4 og 19,2 dage).
  • Både den somatiske og psykiatriske indlæggelsesvarighed er siden 2007 faldet i alle regionerne. Det største fald, for begge indlæggelsestyper, ses i Region Hovedstaden, hvor den somatiske indlæggelsesvarighed er faldet med 26 pct., og den psykiatriske indlæggelsesvarighed er faldet med 30 pct.
  • Der er generelt de seneste 5 år en tendens til, at den somatiske indlæggelsesvarighed er faldet mest i den østlige del af landet, mens den ligefrem er steget i visse områder i den vestlige del af landet. Det omvendte billede gør sig gældende for den psykiatriske indlæggelsesvarighed.
  • Fra 2020 til 2021 skete der mere generelt en lille stigning i den somatiske indlæggelsesvarighed (i Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Nordjylland). Den psykiatriske indlæggelsesvarighed steg også i Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Nordjylland fra 2020 til 2021.
  • Den gennemsnitlige somatiske indlæggelsesvarighed er faldet mest (35 pct.) blandt de ældste patienter (80+ årige) og deres gennemsnitlige indlæggelsesvarighed er i 2021 på niveau med indlæggelsesvarigheden blandt de 65-79 årige (ca. 5 dage). Den gennemsnitlige somatiske indlæggelsesvarighed for borgere under 65 er i 2021 3,6 dage og er dermed 0,7 dage kortere end i 2007 (fald på 17 pct.)
  • Den psykiatriske indlæggelsesvarighed er fra 2007 til 2021 faldet fra i gennemsnit 24 til 18 dage (28 pct.) for børn og fra 21 til 15 dage (26 pct.) for voksne. Forskellen mellem voksne og børns psykiatriske indlæggelsesvarighed er således kun 2 dage i 2021. Faldet blandt voksne skete især i starten af perioden, mens indlæggelsesvarigheden blandt børn især er faldet de seneste 5 år.

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Bodil Helbech Kleist

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3636

  E-mail: bohh@kl.dk

  Student

  Emma Bruun Jespersen

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3521

  E-mail: ebje@kl.dk