Gå til hovedindhold
Analyser
Analyser: Social, sundhed og ældre
Social

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet

Personer med social udsathed havde i højere grad somatiske sygehusophold i løbet af 2022 end ikke-udsatte, både hvad gælder indlæggelser og ambulante ophold. Det er særligt udtalt for akutte ophold, hvor en højere andel af personer med social udsathed havde akutte ophold sammenlignet med ikke-udsatte, mens forskellen mellem de to grupper var mindre, hvad angår planlagte ophold.

01. jul. 2024
 • Læs op

Indhold

  Hovedkonklusioner:

  • I løbet af 2018-2022 var lidt mere end 100.000 personer enten registreret med en svær psykisk lidelse, havde modtaget stofmisbrugsbehandling eller havde haft ophold på et herberg eller forsorgshjem og anses således som socialt udsatte i denne analyse. 
  • En højere andel af personerne med social udsathed havde mindst ét somatisk sygehusophold i 2022, sammenlignet med ikke-udsatte. 52 pct. af personer med social udsathed havde mindst ét somatisk sygehusophold, mens 46 pct. af de ikke-udsatte havde. Dette gælder især for indlæggelser, hvor andelen er næsten dobbelt så høj blandt de socialt udsatte.
  • Personer med social udsathed er generelt yngre end ikke udsatte, hvorfor det er vigtigt at tage højde for alder ved sammenligning af socialt udsatte og ikke-udsatte. Forskellen mellem socialt udsatte og ikke-udsatte ift. indlæggelser er størst blandt de ældre, mens forskellen ift. ambulante ophold kun ses blandt yngre.
  • En dobbelt så høj andel af personerne med social udsathed havde akutte sygehusophold, både indlæggelser og ambulante ophold, sammenlignet med ikke-udsatte, på tværs af aldersgrupper. For de planlagte ophold var forskellen mellem socialt udsatte og ikke-udsatte mindre, og for de planlagte ambulante ophold lå de to grupper på samme niveau. Det tyder på, at de socialt udsatte har mindre velregulerede behandlingsforløb eller flere ulykker/skader end ikke-udsatte.
  • Personer med social udsathed har i højere grad kroniske sygdomme end ikke udsatte, især blandt de yngre. Blandt dem under 40 år har næsten dobbelt så stor en andel af personerne med social udsathed mindst én ud af 13 udvalgte kroniske sygdomme, sammenlignet med ikke-udsatte.
  • Når andelen med somatisk sygehusophold opdeles på, om hhv. socialt udsatte og ikke-udsatte har kronisk sygdom, er forskellen mellem de to gruppers somatiske sygehusophold mindre. Sammenlignes personer med social udsathed med personer, som ikke er udsatte, når de begge har én kronisk sygdom, gælder det at hhv. 66 pct. og 64 pct. havde mindst ét somatisk sygehusophold i 2022. Blandt dem med to eller flere kroniske sygdomme gælder dette 81 pct. for begge grupper.
  • Ved at tage højde for kronisk sygdomsforekomst tages kun højde for en del af forskellen mellem socialt udsatte og ikke-udsattes sygdomsprofil, hvilket kan være med til at forklare, at der stadig er forskel mellem socialt udsatte og ikke-udsattes somatiske sygehusophold. Analysen kan således ikke konkludere noget om, hvorvidt personer med social udsathed bruger sundhedsvæsenet mere eller mindre end de har behov for.

  Dokumenter

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Signe Frees Nissen

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3447

  E-mail: sifn@kl.dk