Gå til hovedindhold
Analyser
Analyser: Social, sundhed og ældre
Sundhed

Somatisk hospitalsvæsen – udvikling og fordeling af aktiviteten

Der er sket en kraftig udbygning af det somatiske hospitalsvæsen i årtier. I 2022 var der knap 12 mio. somatiske hospitalsophold, og hver anden dansker var på hospitalet. Begge tal er steget kraftigt siden 1995. En stor den af hospitalsaktiviteten – og af stigningen – vedrører forskellige typer af undersøgelser, især billeddiagnostik (røntgen, ultralyd, MR m.m.).

04. jun. 2024
 • Læs op

Indhold

  Hovedkonklusioner

  • Der er sket en kraftig udbygning af den somatiske hospitalssektor de seneste årtier. I 2022 var der knap 12 mio. somatiske hospitalsophold med fysisk fremmøde (11 mio. ambulante somatiske hospitalsophold og ca. 750.000 somatiske indlæggelser).

  • DDer er sket en omlægning fra stationær til ambulant aktivitet. Antallet af ambulante hospitalsophold er steget med over 150 pct. siden 1995. Antallet af indlæggelser har været svagt faldende siden årtusindeskiftet, og indlæggelsesvarigheden er halveret siden 1977.

  • Stigningen var størst frem til 2015, hvorefter den aftog. I 2020 skete der et fald relateret til corona-krisen, men i 2022 var aktivitetsniveauet fortsat under niveauet før corona.

  • Hver anden dansker var på hospitalet i løbet af 2022 (47 pct.).  I 1995 var det hver tredje (31 pct.). Alene siden 2007 er der sket en stigning i det absolutte antal hospitalspatienter årligt på over en halv mio. personer. 98 pct. af hospitalspatienterne i 2022 er ambulante patienter (heraf 16 pct. også indlagt).

  • Hospitalspatienterne har i gennemsnit 4 hospitalsophold pr. patient i løbet af året. Hver tredje hospitalspatient har dog kun ét hospitalsophold, mens hver tiende har mindst 10 hospitalsophold. Begge grupper af patienter er steget med over 200.000 siden 1995, men patienter med mindst 10 ophold står for halvdelen af hele stigningen i aktiviteten.

  • De ældre borgere på 67+ år er naturligvis oftere på hospitalet end yngre, men siden 1995 er den største stigning i andelen, der er hospitalspatient, sket blandt de 40-66-årige.

  • De somatiske hospitalsophold fordeler sig over mange forskellige sygdomskategorier. Det er dog mere end hver tredje somatiske hospitalsophold (36 pct.), der har en såkaldt ”Z-diagnose som aktionsdiagnose, dvs. som (endnu) ikke kan tilskrives en sygdom/skade. I absolutte tal drejer det sig om 4,3 mio. hospitalsophold årligt. Af disse drejer 2,9 mio. hospitalsophold sig om forskellige undersøgelser (uden diagnose), og af disse er 1,9 mio. hospitalsophold radiologiske undersøgelser (billeddiagnostik, fx ultralydsundersøgelser, røntgen eller MR-scanninger). Siden 2002 er der sket over en fordobling i antallet af hospitalsophold, som primært skyldes billeddiagnostiske undersøgelser.

  • 42 pct. af alle hospitalspatienter i 2022 har mindst ét hospitalsophold pga. en billeddiagnostisk undersøgelse. Af disse har 28 pct. ikke andre typer hospitalsophold i løbet af året. Patienter med billeddiagnostiske undersøgelser er i højere grad i alderen 40-66 år end andre patienter.

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Bodil Helbech Kleist

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3636

  E-mail: bohh@kl.dk