Gå til hovedindhold
Analyser

Udvikling i antal brugere af dosispakket medicin: 2021-2024

Der er aktuelt ca. 49.000 brugere af dosispakket medicin pr. måned. Antallet er steget med 50 pct. siden december 2021. I dag er 4,6 pct. af alle 75+ årige på dosispakket medicin. Der er meget stor kommunal variation i andelen af brugere. Andelen af brugere er 11 gange større i de 10 pct. af kommuner med højest andel brugere end i de 10 pct. kommuner med lavest andel. Det tyder på et vist fortsat potentiale for øget udbredelse.

29. maj 2024
 • Læs op

Indhold

  Hovedkonklusioner

  • I marts 2024 var der 49.000 brugere af dosispakket medicin. Over halvdelen er over 75 år.

  • Antallet af brugere var faldende frem til januar 2022, hvorefter der skete en kraftig stigning. Siden december 2021 er antallet af brugere steget med 50 pct. Stigningen var størst i februar-april 2022 og siden maj 2023. Blandt 75+ årige i marts 2024 er det på landsplan 4,6 pct., der er brugere af dosispakket medicin. I slutningen af 2021 var det 3 pct.

  • Der er meget stor kommunal variation i andelen af borgere på 75+ år, der er på dosispakket medicin: fra under 1 pct. i den kommune med færrest brugere til 17 pct. i den kommune med flest. Der er en faktor 8 til forskel på gennemsnittet i hhv. den højeste og den laveste femtedel af kommunerne. Og hvis man zoomer ind på de 10 pct. med højest/lavest andel, er forskellen en faktor 11.

  • Der er ikke tydelige geografiske mønstre i hvilke kommuner, der har hhv. høj og lav andel brugere af dosispakket medicin. Der er dog en tendens til, at andelen er højere i Jylland end på Fyn og Sjælland. Der er heller ingen klar sammenhæng mellem hvilket niveau af brugere kommunen havde i 2021, og hvor stor stigningen siden har været.

  • Der kan være mange årsager til de kommunale forskelle i andelen af brugere af dosispakket medicin. Variationens størrelse antyder dog, at der fortsat er et vist potentiale for øget udbredelse. En anden indikation på potentialet er, at der på landsplan er knap tre gange så mange borgere, der modtager hjælp til medicindispensering af kommunen, som der er på maskinelt dosispakket medicin.

  • Potentialeberegninger er forbundet med stor usikkerhed. Men hvis alle kommuner som minimum havde samme andel brugere af dosispakket medicin som gennemsnittet af kommuner i dag, ville der være ca. 9.000 brugere flere (knap 19 pct. mere end nuværende niveau). Hvis alle kommuner kunne hæves til gennemsnittet af de 10 pct. med højest andel, ville der være 58.000 brugere flere (ca. 121 pct. mere end nuværende niveau). Lidt over halvdelen af potentialet vedrører borgere på 75 år eller derover.

  • For hver ca. 70-75 borgere med hjælp fra kommunen til medicindispensering, der kommer på dosispakket medicin, kan kommunen spare et årsværk. Vær dog opmærksom på, at det ikke er alle borgere i målgruppen for dosispakket medicin, som modtager hjælp fra kommunen. 

  Dokumenter

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Jónas Thor Björnsson

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3105

  E-mail: jotb@kl.dk