Gå til hovedindhold
Sundhed
Forebyggelse
Børn og unge

Unge og nikotinafhængighed. Vejen videre 2.0

Center for Forebyggelse i praksis har i samarbejde med Røgfri Fremtid afholdt to temadage om, hvordan man kan støtte børn og unge til et nikotinfrit ungeliv i skoler, på ungdomsuddannelser og blandt trænere i idrætslivet.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Flere børn og unge bruger nikotinprodukter, og senest er nye ulovlige nikotinprodukter (såkaldte puff-barer) med søde smage dukket op i Danmark og har spredt sig blandt børn og unge.

  Vidensråd for Forebyggelse har i rapporten Nikotinbrug blandt børn og unge - Konsekvenser og forebyggelse fra 2022 undersøgt, hvilke sundhedsmæssige konsekvenser, nikotin som indholdsstof har på unge brugere, og konkluderer, at nikotin er et yderst afhængighedsskabende stof, og at der er risiko for en lang række blivende skadevirkninger af nikotinbrug. Der er derfor god grund til at forebygge børn og unges brug af nikotin.

  Formålet med temadagen var at dele viden og erfaringer om, hvordan bl.a. kommunens rygestopenheder, skoler, SSP, ungdomsuddannelser og foreninger kan samarbejde om at forebygge og hjælpe unge ift. nikotinafhængighed og hvilke veje, der er at gå.

  Temadagen blev arrangeret i samarbejde med Røgfri Fremtid og var målrettet fagpersoner, der arbejder med unge i hverdagen, fx trivsels-og studievejledere på ungdomsuddannelser, SSP-konsulenter, 10. klasse lærere, klubpædagoger, undervisere på ungdomsskoler m.fl. Dagen var også relevant for sundhedskonsulenter og kultur- og fritidskonsulenter samt trænere i foreningslivet.

  Temadagen vekslede mellem faglige oplæg og fælles drøftelse blandt deltagerne:

  • En ung fortalte om snusbrug og sin vej til snusstop
  • Støtte til unge med nikotinafhængighed – indsats og udfordringer
  • Kommunale erfaringer med ryge- og nikotinstop rådgivning målrettet unge
  • Om Sikkerhedsstyrelsen kontrolindsats i forlængelse af national handleplan mod børn og unges rygning
  • Fælles drøftelse: Hvad ser I af muligheder for at hjælpe unge til nikotinstop tværgående i egen kommune?
  • Erfaringer fra ungdomsuddannelser: Hvordan kan vi hjælpe unge på skoler og ungdomsuddannelser som en del af røgfri- og nikotinfri skoletid?
  • Erfaringer fra en kommune: En styrket tværgående forebyggelsesindsats ift. børn og unges nikotinbrug
  • Erfaringer fra nikotinfrit idrætsliv – rollemodeller og dialog
  • Erfaringer fra SSP-netværket: Hvordan arbejder SSP med problematikken, hvordan håndhæves ulovligt salg af røgfri nikotinprodukter og hvem kan man kontakte?
  • Drøftelse – hvordan kan vi bruge det vi har hørt til at styrke indsatsen?
  • Vejen videre inkl. oversigt over materialer vedr. tobaks- og nikotinfrit ungeliv