Gå til hovedindhold
Råderum
Økonomi
Nyhed

Idébanken 2023 er klar: Her er et overblik over tendenserne i kommunernes budgetlægning for 2023

På bagtæppet af en stram økonomiaftale har kommunerne i oktober vedtaget budgetterne for 2023. Rammevilkårene for dette års budgetproces er ændret markant, og kommunernes evne til at manøvrere i en situation med stramme rammer, hvor inflationen buldrer frem, testes på ny. Råderumsugen 2022 satte derfor spot på budgetprocessen for 2024.

30. nov. 2022
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Her kunne kommunerne gratis tilmelde sig mere end 28 aktiviteter med det formål at give inspiration til råderumsskabelsen på tværs af den kommunale organisation. I denne artikel kan du læse om Råderumsugen, og finde inspiration til budgetprocessen for 2024 og frem. Derudover lanceres Idébanken 2023, der samler de kommunale råderumsforslag for budget 2023.

  Presset for at skabe råderum kalder på ny inspiration

  En lang række danske kommuner oplever et stigende pres på at skabe råderum, både når det kommer til arbejdskraft og et økonomisk råderum. Samtidig er borgernes forventninger til velfærden ikke mindre end i dag, når de kigger 10 år frem. Derfor er behovet for at videndele, innovere og nytænke i kommunerne og kommunerne i mellem presserende.

  Du kan i denne artikel læse mere om hvordan budgetprocessen er nøglen til at skabe råderum, og Arne Ullum, chefredaktør på NB Økonomi, giver sit bud på hvordan kommunerne skal gribe processen an.

  Læs artiklen: Startskuddet til Råderumsugen 2022 er gået: Budgetprocessen er nøglen til at skabe råderum

  Kommunerne har en stor opgave foran sig i at kunne håndtere de komplekse udfordringer, der præger den kommunale sektor. Netop derfor har KL for første gang afviklet Råderumsugen 2022. Formålet med Råderumsugen er at give kommunerne inspiration der kan spille ind i råderumsarbejdet for budget 2024 og frem. I Råderumsugen blev der hver dag sat spot på et højaktuelt tema fra den kommunale råderumsdagsorden - med inspirationsoplæg fra både kommuner, analyseinstitutter, konsulenthuse mv.

  På bagkant af Råderumsugen forsætter KL i dette nyhedsbrev med at kaste lys på de udfordringer og løsninger, der præger budgetprocessen for 2023 og præsenterer i forbindelse heraf Idébanken 2023, der indeholder kommunernes egne bud til råderumsforslag fra budget 2023.

  I er velkomne til at kontakte Andreas Hohwy Pallesen på ANHP@kl.dk, hvis I mangler idéer, der kan passer til netop jeres kommune.

  Ny udgivelse kortlægger råderumsarbejdet i budgetprocessen

  KL har i en ny analyse fra 2022 undersøgt, hvordan kommunerne arbejder med at skabe råderum i budgetprocessen. Råderumsdagsordenen er ikke ny i kommunerne, men mange tilkendegiver, at de har en oplevelse af, at de lavt hængende frugter er høstet. Kortlægningen er derfor central i at give kommunale ledere og medarbejdere en større forståelse for kommunaløkonomi samt et indblik i, hvilke trends og tendenser, der er på tværs af de kommunale budgetlægninger.

  Hvis du ønsker et få indblik i metoder, kommunale cases eller får en række gode råd til, hvordan I kan styrke råderumsarbejdet, så kan du læse meget mere i pjecen

  Kortlægning af kommunernes budgetproces.

  Den grønne dagsorden fylder mere i budgetprocesserne
  Flere kommunerne peger på, at det er vanskeligt at prioritere initiativer med klimamæssige gevinster, såfremt det skal tilføres ekstra økonomiske ressourcer. Men til trods for at kommunernes økonomi er presset fra flere kanter - en stram økonomiaftale, stigende energipriser og en inflation på sit højeste i 40 år, så er kommunerne fortsat ambitiøse på klimadagsordenen i arbejdet med at sænke sin CO2-udledning.

  Den grønne omstilling kræver prioriteringer, og kommunerne er i endnu højere grad blevet opmærksomme på de råderumsmæssige gevinster, der også kan være ved at investere i den grønne omstilling. Klima og økonomi kan gå hånd i hånd og i Kommunernes Klimakort findes en række kommunale cases, som viser, at kommunerne gennem brug af data både opnå CO2-reduktioner, forbedringer af indeklimaet og økonomiske besparelser.

  I artiklen Få inspiration til klimaarbejdet: Sådan kan klima og økonomi gå hånd i hånd kan du læse om hvordan økonomifunktionen kan understøtte den grønne omstilling, og hvilke omkostningseffektive klimatiltag kommunerne med fordel kan se imod.

  Idébanken for budget 2023 er klar: Administration er igen i fokus

  Årets Idébank indeholder hele 181 effektiviseringsforslag fra 35 kommuner, der har sigte på at skabe større råderum. KL’s kortlægning af kommunernes budgetproces viser, at en stor del af kommunerne synes det er svært at komme med nye idéer, der kan hjælpe råderumsarbejdet på vej. Derfor er Idébanken et oplagt værktøj at bruge for at tage hul på denne diskussion, og er et værktøj, som allerede bruges af over halvdelen af alle kommunerne.

  Læs om Idébanken og find tidligere versioner på KL.dk 

  Igen i år er der flest råderumsforslag at finde på administrationsområdet, der berører knap 40 pct. af forslagene jf. figur 1. Netop administrationsområdet har haft stor opmærksomhed i den nyligt overståede valgkamp, hvor en lang række partier pegede på, at der var guld at hente på de kommunale gader. Sandheden er dog, at kommunerne længe har arbejdet med at modernisere og nytænke det administrative område.

  Det kan du læse mere om i artiklen Kommunernes administrative medarbejdere spiller en afgørende rolle i det kommunale tandhjul.

  Udover administrationsområdet, er det ældre og sundhed samt udsatte voksne, hvor de finder flest råderumsforslag. Netop de to områder var der fokus på hhv. tirsdag og torsdag i råderumsugen.

  Figur 1. Idébanken 2023 – fordelt på fagområder*

  Figur 1. Idébanken 2023 – fordelt på fagområder*

  *Den samlede procent summerer til over 100%, da et forslag kan omfatte flere fagområder.

  Du kan derfor læse artiklerne Vilde ideer skal løse mangel på personale og Borgere eget hjem: En del af løsningen på det specialiserede voksenområde hvis du ønsker inspiration fra kommuner, der har grebet arbejdet med de to områder anderledes an og skabt råderum både i form af arbejdskraft og økonomi.

  Idébanken og Den Grønne Idébank

  Omstillings- og Udviklingsenheden har siden 2020 hvert år udarbejdet Idébanken, der er et databaseværktøj med kommunernes råderumsforslag fra budgetprocessen. Råderumsforslag defineres forslag, der frigør et råderum, enten økonomisk eller tidsmæssigt, uden at indebære en serviceforringelse for borgerne.

  Budgetforslagene kategoriseres efter i) hvilket/hvilke fagområder forslaget berører og, ii) hvilket/hvilke greb det er blevet brugt i.

  KL’s Grønne Idébank giver dig et overblik over, hvor I får mest grønt for pengene og er en delmængde af Idébanken, der kun indeholder de budgetforslag, der både skaber økonomisk råderum har et klimapotentiale. Den grønne Idébank kan bruges som værktøj til at opfostre en kultur, hvor der bliver arbejdet med de løsninger, hvor der er mest effekt og færrest omkostninger for samfundet – både i et økonomisk og klimamæssigt perspektiv.

  Vigtige overvejelser når I skal arbejde videre med Idébanken i jeres kommune

  Idébanken er sat i verden for, at kommunerne nemmere kan se på tværs af kommuner for at få inspiration til nye tiltag og spare med hinanden undervejs for at finde veje til råderum. Værktøjet er brugbart i at effektivisere budgetprocesserne, så kommunerne ikke behøver at opfinde den dybe tallerken hver gang - Idébanken kunne med et glimt i øjet omdømmes til ”Stjælebanken”.

  Her er nogle relevante overvejelser, som I kan gøre jer når I skal tænke Idébanken ind i den fremtidige budgetprocesser:

  1. Ta’ initiativ og vær nysgerrig: Hvilke uddybende spørgsmål vil I stille den pågældende kommune? Har de fx opnået de gevinster, der blev estimeret ved budgetforslaget – hvorfor/hvorfor ikke?
  2. Ha´ øje for den lokale kontekst: Er den pågældende kommune sammenlignelig med vores eller er der nogle kontekstspecifikke faktorer, der gør initiativerne svære at overføre til vores kommune?
  3. Skab organisatorisk forankring: Udpeg evt. en tovholder på projektet i vores kommune og overvej om der er opbakning til at gentænke tilrettelæggelsen af budgetprocessen?
  4. Økonomiske overvejelser: Hvilket budget er der til rådighed, fx til implementeringsomkostninger? Er det frigjorte økonomiske råderum stort nok til, at organisationen kan implementere forslaget?
  5. Det politiske aspekt: Hvad er arbejds- og rolledelingen mellem forvaltningen og politikerne i din kommune og hvilke hensyn skal deres tages?

  Vigtige overvejelser når I skal arbejde videre med Idébanken i jeres kommune

  Idébanken er sat i verden for, at kommunerne nemmere kan se på tværs af kommuner for at få inspiration til nye tiltag og spare med hinanden undervejs for at finde veje til råderum. Værktøjet er brugbart i at effektivisere budgetprocesserne, så kommunerne ikke behøver at opfinde den dybe tallerken hver gang - Idébanken kunne med et glimt i øjet omdømmes til ”Stjælebanken”.

  Her er nogle relevante overvejelser, som I kan gøre jer når I skal tænke Idébanken ind i den fremtidige budgetprocesser:

  1. Ta’ initiativ og vær nysgerrig: Hvilke uddybende spørgsmål vil I stille den pågældende kommune? Har de fx opnået de gevinster, der blev estimeret ved budgetforslaget – hvorfor/hvorfor ikke?
  2. Ha´ øje for den lokale kontekst: Er den pågældende kommune sammenlignelig med vores eller er der nogle kontekstspecifikke faktorer, der gør initiativerne svære at overføre til vores kommune?
  3. Skab organisatorisk forankring: Udpeg evt. en tovholder på projektet i vores kommune og overvej om der er opbakning til at gentænke tilrettelæggelsen af budgetprocessen?
  4. Økonomiske overvejelser: Hvilket budget er der til rådighed, fx til implementeringsomkostninger? Er det frigjorte økonomiske råderum stort nok til, at organisationen kan implementere forslaget?
  5. Det politiske aspekt: Hvad er arbejds- og rolledelingen mellem forvaltningen og politikerne i din kommune og hvilke hensyn skal deres tages?

  Lyst til at høre mere?

  Omstillings- og Udviklingsenheden laver også både generelle og fagspecifikke oplæg og workshops, som kan understøtte råderumsarbejdet i kommunerne. Overordnet eller på det ønskede fagområde kan oplægget fx give indblik i:

  1. Trends og tendenser
  2. Indblik i centrale nøgletal for kommunen
  3. Konkrete implementeringsforslag
  4. Samarbejde mellem afdelinger i kommunen